1. Startseite 
 2. /
 3. e-tests 
 4. / Data Analysis - Griechische version

Data Analysis
Griechische version

Εμπιστεύομαι το TEST4U γιατί έχει:
 • Ποικιλία - 765 ερωτήσεις για εκμάθηση του Data Analysis
 • Ώρες Εξάσκησης - Αγορά χρόνου προς εξάσκηση σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες
 • Απεριόριστα Τεστ - Κανένας περιορισμός στο πλήθος των επαναλήψεων κάθε ερώτησης, σε αντίθεση με άλλα λογισμικά
 • Οργάνωση - Ξεχωριστές υποκατηγορίες ?
 • Άμεσο Αποτέλεσμα - Αξιολόγηση ορθότητας των απαντήσεων ?
 • Βοήθεια - Ενσωματωμένες βιντεολύσεις ?
 • Πληρότητα - 100% κάλυψη της εξεταστέας ύλης
 • Καταλληλότητα - Ίδιο περιβάλλον με τις εξετάσεις
 • Ευελιξία - Εξάσκηση σε όποιο μηχάνημα θέλω

TEST4U - Data Analysis

Being a data analyst requires a variety of skills in Excel.

If you dream of working as an analyst, but you lack a few skills in order to master MS-Excel, TEST4U Data Analyst is the ultimate know-how interactive tutor!

What our customers say about us
What our customers say about us


 

We have equipped TEST4U with the following, in order to help you acquire these valuable skills:

 • We will help you learn the usage of more than 180 Excel functions, about:

  • Text manipulation
  • Mathematical calculation
  • Logical decisions
  • All the lookup functions you can use to retrieve data from your sheets
  • Almost all the financial functions and
  • Almost all the statistical functions Excel has to offer

 • You will learn about array and multi-sheet formulas, which will give you the needed flexibility to use data from multiple sources.

 • The built-in what-if tools of Excel along with the Solver add-in are the sure way to answer everyday questions and problems you will face (for example how much should a factory increase production, to meet their quota for next month).

 • No one can avoid mistakes, but the chapter about Auditing tools will teach how to minimize them

  data analysis - cell relationship diagram
 • Data Management: The chapter in data management will expand your knowledge on data manipulation showing you ways to:

  • Import data from various sources
  • Filter data
  • Sort data
  • Use form controls in order to be able to create dashboard-like sheets
  • Use the Data Analysis Tool Pak add-in.

 • The data analysis Tool Pak add-in along with the Solver add-in are the main tools you can use to answer to more specialized questions, which are part of the daily routine for someone who is doing statistical analysis, or business modelling. You will learn how to answer these questions with over thirty examples inspired by real life (display and interpret Regression statistics, predict a company’s revenues or execute a Monte Carlo simulation).

 • Power Maps! One of the most impressive add-ins of Excel, for which we have dedicated a whole chapter!

  data analysis - power-maps
 • You will be able to derive useful information from the data in a Pivot Table: Once you finish your training, you will be able to use pivot Tables at their full extent, including the use of slicers, trendlines, and pivot charts. In addition, you will learn how to use all your data with Power View.

 • Using large amount of data can prove to be a lot difficult, especially if you want to extract a fragment of them. Excel provides a tool to create database like queries on your Excel data. For this tool, that was called Power Query on previous Excel versions, we decided to devote a complete chapter.

 • Large amounts of data from various sources are no longer a headache! These chapters will change the way you deal with them:

  • Power Pivot add-in
  • Cube
  • DAX functions

  data analysis - Power pivot
 • Sharing: All professional work you do must be shared with your boss or colleagues. We will teach you how to save your workbooks in a variety of different formats and how to share your worksheets with your team.

 • There is an extensive chapter on basic Excel training, in case you want to refresh on your Excel knowledge, or if you are newcomer to it
How TEST4U works

TEST4U Data Analysis Test is an interactive, highly customizable tool that meets your personal learning needs. During the media-rich TEST4U experience, you will amplify your understanding of MS Excel, the most famous and flexible spreadsheet software, part of Microsoft Office Suite.

TEST4U Data Analysis Test will help you improve your skills because it contains:

 • 728 Live in ates Questions
 • 37 Quiz Questions

Instead of being just another e-lesson with a few multiple choice questions, TEST4U Data Analysis Test makes the difference! The questions it contains require actual tasks to be performed. For each question, you are asked to take some actions, which TEST4U will evaluate. Much like the actual working conditions: you can’t make educated guesses! In order to answer correctly, you must know which buttons to use.

If your knowledge of a topic is limited, you can watch our video-solutions which guide you step-by-step.

Try how TEST4U works.


Last updated: 13.09.2018
Minimale Systemanforderungen
Prozessor: mindestens Intel Pentium® 4
Arbeitsspeicher: 512ΜΒ+ RAM
Festplattenspeicher: 1-10 GB
Anzeige: 1152x864 minimale Bildschirmauflosung (Größe von Text, Apps und anderen Elementen 100%)

Betriebssystem: Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 (neueste Servicepacks - Region Format: Griechisch (Griechenland))
Internet Explorer: 10+
MS Office Excel 2016 oder 2013 - Griechische Version (Voll Funktionsfähig) muss installiert sein - Es muss nur eine Version installiert sein
Internet: Breitband Internetverbindung
Syllabus
This product covers the following syllabus. You can see the sections covered as well as the number of questions by clicking on each tab.
TEST4U
  IN-ATES FRAGEN [?]
 
QUIZ FRAGEN [?]
 
FRAGEN INSGESAMT
 
  728 37 765
Βασική εκπαίδευση στο Excel 262 11 273
SEKTION 1 Βασικές λειτουργίες SAMPLE QUESTION 44 5 49
SEKTION 2 Κελιά SAMPLE QUESTION 32 1 33
SEKTION 3 Φύλλα SAMPLE QUESTION 17 1 18
SEKTION 4 Ονόματα SAMPLE QUESTION 4 0 4
SEKTION 5 Μορφοποίηση SAMPLE QUESTION 40 0 40
SEKTION 6 Εικόνες και σχήματα SAMPLE QUESTION 11 0 11
SEKTION 7 Γραφήματα SAMPLE QUESTION 35 0 35
SEKTION 8 Πίνακες SAMPLE QUESTION 10 0 10
SEKTION 9 Ταξινόμηση στο Excel SAMPLE QUESTION 8 0 8
SEKTION 10 Μορφοποίηση υπό όρους SAMPLE QUESTION 14 0 14
SEKTION 11 Ρυθμίσεις Excel SAMPLE QUESTION 13 0 13
SEKTION 12 Εκτυπώσεις SAMPLE QUESTION 24 1 25
SEKTION 13 Αποθήκευση και εξαγωγή SAMPLE QUESTION 10 3 13
Εργαλεία ελέγχου 35 1 36
SEKTION 1 Πρόσθετο Inquire SAMPLE QUESTION 8 0 8
SEKTION 2 Επίλυση σφαλμάτων SAMPLE QUESTION 27 1 28
Συναρτήσεις κειμένου 16 0 16
Μαθηματικές συναρτήσεις 29 0 29
Λογικές συναρτήσεις 11 0 11
Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας 18 0 18
Συναρτήσεις αναζήτησης 13 0 13
Οικονομικές συναρτήσεις 39 0 39
Στατιστικές συναρτήσεις 39 0 39
Συναρτήσεις πινάκων 6 0 6
Τύποι πολλαπλών βιβλίων και φύλλων 6 0 6
Ανάλυση πιθανοτήτων και το πρόσθετο Επίλυσης 19 0 19
SEKTION 1 Ανάλυση πιθανοτήτων SAMPLE QUESTION 10 0 10
SEKTION 2 Πρόσθετο Επίλυσης SAMPLE QUESTION 9 0 9
Διαχείριση δεδομένων 56 0 56
SEKTION 1 Κατάργηση διπλοτύπων και φιλτράρισμα δεδομένων SAMPLE QUESTION 10 0 10
SEKTION 2 Πρόσθετο ανάλυσης δεδομένων SAMPLE QUESTION 2 0 2
SEKTION 3 Ειδική επικόλληση SAMPLE QUESTION 7 0 7
SEKTION 4 Εισαγωγή και επικύρωση δεδομένων SAMPLE QUESTION 21 0 21
SEKTION 5 Ομαδοποίηση και υποσύνολα SAMPLE QUESTION 8 0 8
SEKTION 6 Εργαλεία ελέγχου Φορμών SAMPLE QUESTION 8 0 8
Στατιστική Ανάλυση 17 0 17
Επιχειρηματική μοντελοποίηση 17 0 17
Συγκεντρωτικοί πίνακες και αναλυτές 20 0 20
Συγκεντρωτικά και προχωρημένα γραφήματα 31 0 31
SEKTION 1 Προχωρημένες επιλογές γραφημάτων SAMPLE QUESTION 16 0 16
SEKTION 2 Συγκεντρωτικά γραφήματα SAMPLE QUESTION 6 0 6
SEKTION 3 Γραμμές τάσεις (Trendlines) SAMPLE QUESTION 4 0 4
SEKTION 4 Power View SAMPLE QUESTION 5 0 5
Power Maps 26 0 26
Ερωτήματα - Power Query 19 0 19
PowerPivot 13 0 13
Συναρτήσεις Κύβου 5 7 12
Συναρτήσεις DAX 0 11 11
Κοινή χρήση - Δημοσίευση - Αποθήκευση ως 31 7 38

TEST4U premium quality
Check the quality
of our questions
Enter your e-mail address below and we will immediately send you 27 questions


Price drop alert

We will inform you as soon as the price for this product drops.