430

Χρησιμοποιήστε το υπάρχον έγγραφο ως φόρμα επιστολών. Ως αρχείο προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιήστε το αρχείο γραμματεία, το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας. Εισάγετε, μετά το Αγαπητή κυρία το πεδίο Επώνυμο. Συγχωνεύστε σε νέο έγγραφο, το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας, με όνομα Αποστολή.

431

Το έγγραφο έχει ήδη οριστεί ως φόρμα επιστολών. Ορίστε ως αρχείο προέλευσης δεδομένων το αρχείο συνεργάτες που βρίσκεται μέσα στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας. Στην εγγραφή με επώνυμο Λαμπροπούλου και όνομα Βάσω αλλάξτε το όνομα σε Βασιλική. Εισάγετε, μετά το κείμενο Αγαπητή κυρία το πεδίο Επώνυμο. Στη συνέχεια συγχωνεύστε σε νέο έγγραφο, το οποίο θα αποθηκεύσετε στην επιφάνεια εργασίας με όνομα επιστολή

501

Ορίστε το το φύλλο εργασίας Καθηγητές από αρχείο Excel με όνομα List που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας, ως λίστα επιστολών και ολοκληρώστε την συγχώνευση αλληλογραφίας σε ένα νέο έγγραφο για όλους τους παραλήπτες και εισάγετε ένα πεδίο του Word έτσι ώστε εάν ο παραλήπτης είναι Άνδρας το κείμενο να είναι Αγαπητέ και το όνομα του παραλήπτη, ενώ σε άλλη περίπτωση να είναι Αγαπητή και το όνομα του παραλήπτη. Μη κλείσετε το νέο έγγραφο.

645

Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΓΥΝΑΙΚΕΣ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

Οι επιστολές να αφορούν μόνο τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ που προέρχονται από τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Φροντίστε η ταξινόμηση να είναι αύξουσα όσον αφορά το Επώνυμο.

646

Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΙΣΠΑΝΙΑ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.

Οι επιστολές να αφορούν σπουδαστές με ποσό άνω του 200 που προέρχονται από την ΙΣΠΑΝΙΑ.

647

Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΓΕΝΝΗΣΗ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.

Οι επιστολές να αφορούν μόνο όσους έχουν γεννηθεί μετά την 01/01/1980. Φροντίστε η ταξινόμηση να είναι αύξουσα όσον αφορά την ΧΩΡΑ.

648

Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΓΙΩΡΓΟΣ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας.

Αλλάξτε στην εγγραφή του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ το όνομα σε ΓΙΩΡΓΟΣ. Οι επιστολές να αφορούν μόνο όσους ΑΝΔΡΕΣ στο πεδίο Χώρα έχουν την τιμή ΕΛΛΑΔΑ.

649

Ορίστε το έγγραφο της οθόνης ως φόρμα επιστολών. Χρησιμοποιήστε ως αρχείο προέλευσης δεδομένων το αρχείο students το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας. Δεξιά από το κείμενο Αγαπητή/έ εισάγετε το πεδίο ΟΝΟΜΑ. Στο συγχωνευμένο έγγραφο να εμφανίζονται όσοι είναι από ΕΛΛΑΔΑ και στο πεδίο ΠΟΣΟ έχουν τιμή μεγαλύτερη από 200 ή όσοι είναι από ΓΕΡΜΑΝΙΑ και στο πεδίο ΠΟΣΟ έχουν τιμή μεγαλύτερη από 200.

Αφού ολοκληρώσετε την συγχώνευση σε νέο έγγραφο, αποθηκεύστε το με όνομα ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

650

Συγχωνεύστε σε ένα νέο έγγραφο με όνομα ΝΕΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ το οποίο θα αποθηκεύσετε στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

Οι επιστολές να αφορούν μόνο όσους δεν είναι ακόμη πελάτες και στο πεδίο ημερομηνία έχουν τιμή μετά τις 10/01/1980.

651

Ορίστε το έγγραφο της οθόνης ως φόρμα επιστολών. Χρησιμοποιήστε ως αρχείο προέλευσης δεδομένων το αρχείο students το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας. Δεξιά από το κείμενο Αγαπητή/έ εισάγετε το πεδίο ΟΝΟΜΑ. Στο συγχωνευμένο έγγραφο να εμφανίζονται μόνοι οι ΑΝΔΡΕΣ που μένουν στην ΕΛΛΑΔΑ. Αποθηκεύστε το έγγραφο στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας με όνομα ΕΛΛΑΔΑ.

727

Χρησιμοποιώντας το φύλλο εργασίας Σπουδαστές του αρχείου Λίστα του βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας, ολοκληρώστε την συγχώνευση σε ένα νέο έγγραφο του Word.

728

Αφού εισάγετε μια νέα εγγραφή με όνομα Παύλος και επώνυμο Τσακαλίδης στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που είναι ήδη συνδεδεμένο με το τρέχον έγγραφο, ολοκληρώστε την συγχώνευση αλληλογραφίας σε ένα νέο έγγραφο του Word.

729

Αφού εντοπίσετε την εγγραφή με όνομα ΑΛΙΚΗ, αλλάξτε το επίθετο σε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και ολοκληρώστε την συγχώνευση σε ένα νέο έγγραφο του Word.

730

Αφού ταξινομήσετε τα δεδομένα του αρχείου προέλευσης ως προς το Όνομα σε φθίνουσα ταξινόμιση, ολοκληρώστε την συγχώνευση σε ένα νέο έγγραφο του Word.

731

Συγχωνεύστε σε νέο έγγραφο του Word μόνο τις εγγραφές των οποίων οι μαθητές ζουν σε χώρες εκτός της Ελλάδας και της Ισπανίας.

733

Αφού προσθέσετε στο αρχείο προέλευσης δεδομένων τον πελάτη με όνομα Αναστασιάδης Αλέξανδρος, ολοκληρώστε τη συγχώνευση αλληλογραφίας σε νέο έγγραφο του Word, φροντίζοντας η πρώτη επιστολή να απευθύνεται στον κ. Αναστασιάδη.