37

Καταργήστε την υπερσύνδεση της πρώτης λέξης του εγγράφου (INFOWhat), χωρίς να διαγράψετε το κείμενο.

303

Απενεργοποιήστε από τις επιλογές αυτόματης διόρθωσης την Διόρθωση ΔΥο ΑΡχικών ΚΕφαλαίων και την αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκρολόγηση

307

Εφαρμόστε το στυλ αναδίπλωσης κειμένου τετράγωνο στην εικόνα του Μάρκου Βαμβακάρη.

309

Εφαρμόστε το στυλ αναδίπλωσης κειμένου Γύρω στον πίνακα στον οποίο υπάρχει η φωτογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη

329

Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση αλλαγών στο παρόν έγγραφο. Στη συνέχεια διαγράψτε τη λέξη 1880 και προσθέστε στα δεξιά της τη λέξη 1881 .

330

Αποδεχτείτε και τις δύο προτεινόμενες αλλαγές στο κείμενο.

331

Απορρίψτε και τις δύο προτεινόμενες αλλαγές στο κείμενο.

335

Εισάγετε στο κέντρο του υποσέλιδου την φωτογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη, η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας

384

Ταξινομήστε τα δεδομένα του πίνακα πρώτα ως προς το επώνυμο και στη συνέχεια ως προς το όνομα σε αύξουσα ταξινόμηση. Στη συνέχεια εισάγετε έναν τύπο στο τελευταίο κελί της τρίτης στήλης ο οποίος θα εμφανίζει το άθροισμα των ποσών.

400

Στην εικόνα του εγγράφου, μορφοποιήστε την εικόνα ούτως ώστε το κείμενο να αναδιπλώνεται ερμητικά μόνο δεξιά από την εικόνα

415

Το έγγραφο έχει αλλαχθεί από κάποιον συνεργάτη σας. Με τη βοήθεια της παρακολούθησης αλλαγών αποδεχθείτε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτό εκτός από τη λέξη 1890 τις οποίες πρέπει να απορρίψετε

438

Εισάγετε, με εισαγωγή αυτόματου κειμένου, στο σημείο που αναβοσβήνει το σημείο εισαγωγής το όνομα του εγγράφου.

457

Μετατρέψτε το οριοθετημένο με TAB κείμενο, σε πίνακα τριών στηλών.

462

Απενεργοποιήστε την αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκρολόγηση των διαδρομών δικτύου και Internet με υπερσυνδέσεις. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την διεύθυνση www.cert4u.gr

463

Εισάγετε ένα αντικείμενο WordArt με κείμενο Hello World, γραμματοσειράς Tahoma, μεγέθους 32 στιγμών, με σχήμα κειμένου Τρίγωνο προς τα κάτω.

465

Συγχωνεύστε τα κελιά της πρώτης γραμμής.

467

Διαιρέστε το κελί της δεύτερης γραμμής σε τρεις στήλες και μια γραμμή.

473

Απενεργοποιήστε την αυτόματη μορφοποίηση (όχι κατά την πληκτρολόγηση) των διαδρομών δικτύου και Internet με υπερσυνδέσεις. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την διεύθυνση www.cert4u.gr

598

Χωρίς να μετακινήσετε την εικόνα της πρώτης παραγράφου, φροντίστε το κείμενο να αναδιπλώνεται ερμητικά μόνο γύρω από το αριστερό μέρος της εικόνας.

599

Στην πρώτη παράγραφο (ξεκινά με το κείμενο: Η INFOlearn είναι...), μετακινήστε την εικόνα του TEST4U μέσα στο αυτόματο σχήμα. Φροντίστε η εικόνα του TEST4U να βρίσκεται μπροστά από το αυτόματο σχήμα. Στη συνέχεια ομαδοποιήστε τα δύο αντικείμενα και τοποθετήστε τα πίσω από το κείμενο.

640

Αντικαταστήστε όλες τις εμφανίσεις της λέξης video με τη λέξη βίντεο χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση αλλαγών.

Στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Τα video-μαθήματα cert4u... αντικαταστήστε τη λέξη καλή με τη λέξη κορυφαία

Φροντίστε οι παραπάνω αλλαγές να είναι ορατές στο κείμενο (να εμφανίζονται δηλαδή και οι διαγραμμένες λέξεις από δίπλα).

641

Αποδεχτείτε, χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση αλλαγών, όλες τις αλλαγές που έγιναν στο έγγραφο. Στη συνέχεια αλλάξτε τη λέξη μαθητές σε σπουδαστές στην τελευταία παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά...

Φροντίστε να είναι ορατή μόνο αυτή η αλλαγή στο έγγραφο.

642

Με τη βοήθεια της παρακολούθησης αλλαγών αλλάξτε τη φράση Οι περισσότερες σχολές με τη φράση Όλες οι σχολές στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά... και τη λέξη καλή με τη λέξη κορυφαία στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Τα video-μαθήματα cert4u....

Φροντίστε όλες οι αλλαγές να είναι ορατές στο έγγραφο (να εμφανίζονται δηλαδή και οι διαγραμμένες λέξεις από δίπλα).

656

Διορθώστε το κείμενο με βάση τις τρέχουσες επιλογές της αυτόματης μορφοποίησης.

657

Επιλέξτε το υπάρχον κείμενο Ημερομηνία: και δημιουργήστε ένα αυτόματο κείμενο.

658

Διαγράψτε το αυτόματο κείμενο Σας καλωσορίζουμε στην INFOlearn από την λίστα αυτόματου κειμένου.

661

Από την λίστα Αυτόματης Διόρθωσης διαγράψτε την καταχώρηση IL.

693

Εκτυπώστε μόνο την λίστα αλλαγών (σήμανσης) του εγγράφου.

703

Εμφανίστε όλους τους σελιδοδείκτες του εγγράφου.