Εφαρμογές με τις οποίες λειτουργεί το TEST4U

Το TEST4U είναι ένα αυτοματοποιημένο τεστ. Αυτοματοποιημένο είναι ένα τεστ το οποίο βαθμολογεί αυτόματα την απάντηση του υποψηφίου.


Το TEST4U λειτουργεί με τις παρακάτω εφαρμογές.

Σε όλες αυτές εννοείται ότι προσφέρει live ερωτήσεις [τι είναι οι live ερωτήσεις;]

Οι περισσότερες από τις παρακάτω εφαρμογές προσφέρονται σε τρεις (3) γλώσσες. Στην Ελληνική, στην Αγγλική και στην Γερμανική.Windows
Υποστηρίζονται οι ακόλουθες εκδόσεις των Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP


MS-Office
Υποστηρίζονται οι εφαρμογές Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook στις εκδόσεις 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 και 365. Για τις εφαρμογές Word, Excel, Access, PowerPoint προσφέρουμε ερωτήσεις σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο


Internet Explorer
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα υποστηρίζονται οι εκδόσεις 7, 8, 9, 10, 11


Outlook Express
Υποστηρίζεται η έκδοση 6 στο λειτουργικό σύστημα Windows XP


Windows Mail
Υποστηρίζεται η εφαρμογή Windows Mail στο λειτουργικό σύστημα Windows Vista


Windows Live Mail
Υποστηρίζεται η εφαρμογή Windows Live Mail στα λειτουργικά συστήματα Windows 7, Windows 8/8.1 και Windows 10


Mozilla Firefox
Υποστηρίζεται η εφαρμογή Mozilla Firefox 28+


Mozilla Thunderbird
Υποστηρίζεται η εφαρμογή Mozilla Thunderbird 24.4, 24.5 και 31


Apache OpenOffice
Υποστηρίζονται οι εφαρμογές Writer, Calc, Base, Impress στην έκδοση 4.1


LibreOffice
Υποστηρίζονται οι εφαρμογές Writer, Calc, Base, Impress στην έκδοση 5.0


CAD
Υποστηρίζεται η εφαρμογή AutoCad στις εκδόσεις 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 σε δύο διαστάσεις (2D) και οι εκδόσεις 2008, 2009, 2010, 2011 σε τρεις διαστάσεις (3D).


Joomla!
Υποστηρίζονται οι εκδόσεις 1.5 και 2.5


Interactive Board
Υποστηρίζονται οι εφαρμογές Cantasia Studio 6, Wink και Hot Potatoes.


HTMLCSSJavaScriptPHPMySQL