e-learning: Η επόμενη μέρα

Αναλογιζόμενοι τις σαρωτικές αλλαγές που έχει επιφέρει η χρήση του e-learning στην λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών, αξίζει να αναφερθούμε στην σημερινή κατάσταση, στα προβλήματα που έχουν προκύψει και στις νέες τάσεις που διαμορφώνονται στην Ελληνική και Διεθνή πραγματικότητα και βιβλιογραφία.
του , συνιδρυτή της infolearn-TEST4U
https://www.test4u.eu/img_index/articles/hr_pro_el.png

Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση

Σειρά ερευνών αποδεικνύουν την στενή σχέση ανάμεσα σε εκπαίδευση σε εταιρικό επίπεδο και ικανοποίηση από την εργασία από τη μία και οργανωσιακή δέσμευση από την άλλη [Top, Gider (2013), Kuznia (2006), Ozturan, Kutlu (2010), Yap, Holmes, Hannan, Cukier (2010)]. Εκτός από τον χαμηλό ρυθμό ανανέωσης προσωπικού (Dardar, Jusoh, Rasli, 2011), η καλή εκπαίδευση συνδέεται με αυξημένη παραγωγικότητα, ικανοποίηση και κερδοφορία.

E-learning ή κλασσική εκπαίδευση;

Σε αυτό το πλαίσιο, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορο τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι αποτελεί μία πολύ δελεαστική εναλλακτική για λόγους εξοικονόμησης πόρων. Τα πλεονεκτήματά της όμως δεν σταματούν εδώ (Prince, Kevin, 2014): Παράγοντες όπως αυξημένη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, πλήθος παρόχων, άμεση αξιολόγηση αποτελέσματος κ.α. έχουν εδραιώσει την παρουσία του e-learning στον επιχειρηματικό κόσμο.

Άλλωστε, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση έχει συνδεθεί με την επίτευξη οργανωσιακών στόχων (Chen, 2008): Η εφαρμογή της στο οργανωσιακό περιβάλλον στοχεύει στην αύξηση της ικανοποίησης και των επιδόσεων των εργαζομένων. Παράλληλα, (Honey, 2000) έχει αποδειχτεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων βρήκε το e-learning χρήσιμο.

Σύννεφα στον ψηφιακό παράδεισο;

Όπως είναι αναμενόμενο, παρά τα εμφανή πλεονεκτήματα, η επιτυχία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης εξαρτάται από τον τρόπο που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση. Μεταξύ άλλων, η υψηλή δέσμευση της διοίκησης φαίνεται να οδηγεί σε μεγαλύτερη επιτυχία του e-learning.

Παρόλα αυτά, στην διεθνή βιβλιογραφία εγείρονται αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, καθώς η έλλειψη κινήτρων για εκμάθηση και η σχετική αδυναμία εύρεσης του προσωπικού στυλ εκμάθησης μπορούν να την επηρεάσουν αρνητικά (Prince, Kuznia, 2014). Ενώ οι εργοδότες έχουν θετική στάση απέναντι στο e-learning (Newton, Donga, 2007), προκύπτει εύλογα το ερώτημα του κατά πόσον η έλλειψη κινήτρων από ορισμένους εργαζόμενους καθιστά το e-learning μη αποτελεσματικό.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι παρόλο που η αύξηση της χρήσης της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα και όγκο παραγωγής (Sarmento, 2010), οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να βρουν την χρυσή τομή μεταξύ ποιότητας και ανάπτυξης (Moller, Foshay, Huett, 2008). Άλλωστε έρευνα του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon (2015) αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της απλής παρακολούθησης, συγκριτικά με περισσότερο διαδραστικές δραστηριότητες: Οι σπουδαστές μαθαίνουν μέχρι και 6 φορές περισσότερα.

Μια κατάλληλη λύση

Γίνεται εμφανής η ανάγκη χρήσης κατάλληλων λογισμικών αξιολόγησης για την ανάλυση της ποιότητας της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε έναν οργανισμό. Διαφορετικά η συνεχής ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών δεν είναι αιτιολογημένη (Prince, Kuznia, 2014).

Υπό αυτό το πρίσμα έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα λογισμικά τα οποία ελέγχουν τον βαθμό εμπέδωσης όσων ο εκπαιδευόμενος έχει διδαχτεί. Στην πραγματικότητα πρόκειται για υλοποίηση της γνωστής φράσης του Κομφούκιου «Πες μου και θα ξεχάσω. Δείξε μου και ίσως θυμηθώ. Άσε με να το κάνω και θα μάθω.».

Η καταλληλότητα του λογισμικού συνδέεται, όπως είναι αναμενόμενο, με τη φύση του αντικειμένου εκμάθησης. Η εμπέδωση της εκμάθησης των αντικειμένων που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των hard skills, -και ειδικά όταν πρόκειται για εργαζόμενους γνώσης- των computer skills, αξιολογείται στην πράξη με χρήση ειδικά ανεπτυγμένου λογισμικού που προσομοιώνει πραγματικές συνθήκες εργασίας και όχι θεωρητικές ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Η τάση που διαμορφώνεται τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα, είναι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να στρέφονται σε περισσότερο μετρήσιμες λύσεις. Η αξιολόγηση πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την εκπαίδευση, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού και κατ’ επέκταση των δυνατοτήτων του οργανισμού/επιχείρησης είναι επιβεβλημένη. Το ζητούμενο άλλωστε είναι η ποσοτικοποίηση των καταγεγραμμένων τάσεων μέσα στην επιχείρηση, για συστηματική αποτύπωση δεικτών και μέτρων αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου παράγοντα.

Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η έρευνα για έναν άμεσο δείκτη για την μέτρηση της εμπέδωσης της εκπαίδευσης που παρακολουθήθηκε και όχι απλά η χρήση ενός έμμεσου (π.χ. μέτρηση της ικανοποίησης από την εκπαίδευση). Τέτοια εργαλεία δίνουν έγκυρη πληροφόρηση, παρέχοντας στο τμήμα HR έναν οδηγό λήψης εμπεριστατωμένων αποφάσεων και εφαρμογής πολιτικών σχετικών με το ανθρώπινο κεφάλαιο, συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση του στρατηγικού ρόλου του τμήματος.


Κατεβάστε το άρθρο σχετικά με το μέλλον του e-learning σε .pdf format

Βιβλιογραφικές Αναφορές:

Chen, E. T. (2008) "Successful ELearning in corporations". Communications of the IIMA, 8(2), 45-II.

Dardar, A. H. A., Jusoh, A., & Rasli, A. M. (2011). Impact of training on job turnover: Evidence from contemporary literature. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(4), 929-940.

Honey, P. (2000) "Elearning: Could do better!" Training Journal, 9-9.

Koedinger, K. R., Kim, J., Jia, J. Z., McLaughlin, E. A., & Bier, N. L. (2015, March). Learning is Not a Spectator Sport: Doing is Better than Watching for Learning from a MOOC. In Proceedings of the Second (2015) ACM Conference on Learning@ Scale (pp. 111-120). ACM.

Kuznia, K. D. (2006). The correlates and influences of career-related continuous learning: Implications for management professionals. (St. Ambrose University). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.

Kuznia, K. D. (2014). Corporate elearning impact on employees. Global Journal of Business Research, 8:4.

Moller, L., Foshay, W. R., & Huett, J. (2008) "The Evolution of Distance Education: Implications for Instructional Design on the Potential of the Web. Techtrends: Linking Research & Practice To Improve Learning", 52(4), 66-70. doi:10.1007/s11528-008-0179-0

Newton, R., & Doonga, N. (2007) "Corporate e-learning: Justification for implementation and evaluation of benefits. A study examining the views of training managers and training providers". Education For Information, 25(2), 111-130.

Ozturan, M., & Kutlu, B. (2010). Employee satisfaction of corporate e-training programs. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5561-5565. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.907

Sarmento, M. (2010) "ELearning as a tool to improve quality and productivity in hotels". Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 2(4), 398-409. doi: 10.1108/17554211011074056

Top, M., & Gider, O. (2013) "Interaction of organizational commitment and job satisfaction of nurses and medical secretaries in Turkey". The International Journal of Human Resource Management, 24(3), 667.

Yap, M., Holmes, M. R., Hannan, C., & Cukier, W. (2010). The relationship between diversity training, organizational commitment, and career satisfaction. Journal of European Industrial Training, 34(6), 519-538. doi: 10.1108/03090591011061202