Φορείς Πιστοποίησης

Οι γνώσεις πληροφορικής είναι σίγουρα ένα προαπαιτούμενο για τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Η κατοχή ενός πιστοποιητικού πληροφορικής προσπαθεί να αποδείξει ότι ο κάτοχός του δεν είναι ψηφιακά αναλφάβητος. Το καταφέρνει όμως;

Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας λειτουργούν με την άδεια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 10 φορείς πιστοποίησης που προσφέρουν αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικά για το βασικό επίπεδο χρήσης Η/Υ, τα οποία παρουσιάζουν κάποιες ποιοτικές διαφορές. Για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό που έχει τη φήμη του «δύσκολου» στην πραγματικότητα μπορεί να είναι απλά το πιο αντικειμενικό και αυτό που σας προσφέρει ουσιαστικότερες γνώσεις. Στην ουσία, όταν αποκτάτε ένα «δύσκολο» πιστοποιητικό, αποκτάτε έναν τίτλο που μπορεί να σας φανεί πολύ πιο χρήσιμος στο μέλλον.

Αν ενδιαφέρεστε για την παροχή πιστοποιητικών πληροφορικής και προσανατολίζεστε στη δημιουργία ενός φορέα πιστοποίησης, θα σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα:

Η δημιουργία ενός φορέα πιστοποίησης προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός κατάλληλου εξεταστικού συστήματος. Η infolearn μπορεί να σταθεί ο πολυτιμότερος συνεργάτης σας, καθώς η τεχνολογία που χρησιμοποιεί το TEST4U έχει αναπτυχθεί από αυτήν. Η τεχνολογία αυτή έχει επιλεγεί ως περισσότερο κατάλληλη και συνεισέφερε στην δημιουργία 2 εκ των 10 αναγνωρισμένων από το Ελληνικό κράτος φορέων πιστοποίησης για παροχή πιστοποιητικών πληροφορικής: του φορέα DIPLOMA το 2009 και Key-cert το 2006.

Τα εξεταστικά συστήματα αυτά έχουν βασιστεί στο TEST4U, κατά συνέπεια εξετάζουν τους υποψήφιους σε Live in ates ερωτήσεις. Η τεχνολογία της infolearn απαιτεί την συνεργασία του TEST4U με την πραγματική εφαρμογή για να προσφέρει Live in ates ερωτήσεις, και βοηθάει τον μαθητή να εξασκηθεί στην πραγματική εφαρμογή, δηλαδή αυτή που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή.

Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το TEST4U δεν είναι τεχνολογία προσομοίωσης. Η τεχνολογία προσομοίωσης δεν συνεργάζεται με τις πραγματικές εφαρμογές. Όταν ο μαθητής εξετάζεται ή εξασκείται σε τεχνολογία προσομοίωσης πρέπει να μάθει απ’ έξω τον μοναδικό τρόπο επίλυσης που θεωρείται σωστός, που στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος που ο προγραμματιστής επέλεξε να προγραμματίσει.

Αντίθετα, το TEST4U μπορεί να αποδεχτεί οποιοδήποτε τρόπο ο μαθητής θέλει να χρησιμοποιήσει. Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το TEST4U αξιολογεί το αποτέλεσμα και όχι τον τρόπο. Έτσι ο μαθητής μαθαίνει να σκέφτεται κριτικά και όχι απλά να αναπαράγει την απάντηση από μνήμης.Προϊόντα για Φορείς Πιστοποίησης

Το ολοκληρωμένο εξεταστικό σύστημα που αναπτύχθηκε από την infolearn χρησιμοποιήθηκε από αναγνωρισμένους από το Ελληνικό κράτος φορείς πιστοποίησης, όπως ο φορέας πιστοποίησης DIPLOMA (2009), και ο φορέας πιστοποίησης KeyCert (2006).

Το ολοκληρωμένο εξεταστικό σύστημα της infolearn περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές: Admin, Base και Client.

  • Η εφαρμογή Admin είναι μια εφαρμογή web την οποία θα βρείτε εδώ: https://www.diploma.edu.gr/admin
  • Οι εφαρμογές Base και Client είναι αυτόνομες εφαρμογές οι οποίες εγκαθίστανται στους υπολογιστές του εξεταστικού κέντρου. Η εφαρμογή Base εγκαθίσταται σε κάποιον υπολογιστή έξω από την αίθουσα εξετάσεων και η εφαρμογή Client εγκαθίσταται σε όλους τους υπολογιστές της αίθουσας εξετάσεων.
  • Αυτές οι τρεις εφαρμογές επικοινωνούν μεταξύ τους είτε μέσα από τοπικό δίκτυο (LAN) είτε μέσα από το διαδίκτυο (internet). Η επικοινωνία είναι κρυπτογραφημένη με τον αλγόριθμο RC4. Επιπλέον, η επικοινωνία με την εφαρμογή Admin πραγματοποιείται με το HTTPS πρωτόκολλο, το οποίο παρέχει επιπρόσθετη ασφάλεια.
  • Η εξεταστική διαδικασία ξεκινάει και τελειώνει με την εφαρμογή Admin.
  • Το σύστημα περιέχει μια βάση δεδομένων με ερωτήσεις (QDB).
  • Όλες οι εφαρμογές υποστηρίζουν την Ελληνική γλώσσα, όπως ζητείται από τον φορέα πιστοποίησης.
  • Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι η ακόλουθη:

system architecture
Θέλω να μάθω περισσότερα σχετικά με:
Πώς λειτουργεί το TEST4U, Live in ates Ερωτήσεις, LIVE questions vs Simulation, Εφαρμογές με τις οποίες λειτουργεί το TEST4U, Συχνές Ερωτήσεις
Separator
person image
Για την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας
παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την
κα Παρίση.

email
annita.parisi[at]test4u.eu