Πιστοποιηθείτε!

Το TEST4U σε συνεργασία με τον Αναγνωρισμένο Φορέα DIPLOMA σας δίνει την δυνατότητα να πιστοποιήσετε τις γνώσεις σας, συμμετέχοντας σε εξεταστική διαδικασία από τον δικό σας χώρο!

Λόγοι για να επιλέξετε πιστοποίηση από το χώρο σας

 • Ευελιξία
  Μπορείτε να εξεταστείτε στην άνεση του χώρου σας, στον δικό σας υπολογιστή, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθείτε στο πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο και χωρίς να χρειαστεί να προσαρμοστείτε στην έκδοση του λογισμικού που έχει εγκατεστημένο το εξεταστικό κέντρο και στις ειδικές ρυθμίσεις.
   
 • Πιστοποιητικό από Αναγνωρισμένο Φορέα
  Τα πιστοποιητικά που δίνονται από το TEST4U σε συνεργασία με τον Αναγνωρισμένο Φορέα DIPLOMA είναι τα μοναδικά πιστοποιητικά που απευθύνονται σε ελληνικό κοινό και απονέμονται από Αναγνωρισμένο Φορέα. Το κύρος και η αξιοπιστία ενός πιστοποιητικού από έναν Αναγνωρισμένο Φορέα είναι σαφώς μεγαλύτερα σε σχέση με μια απλή βεβαίωση παρακολούθησης.
   
 • Πιστοποιητικά προχωρημένου επιπέδου
  Πέρα από την πιστοποίηση της βασικής γνώσης, τα πιστοποιητικά που παρέχονται από το TEST4U σε συνεργασία με τον Αναγνωρισμένο Φορέα DIPLOMA αφορούν και το προχωρημένο επίπεδο.
   
 • Άμεση ενημέρωση των Εργοδοτών
  Ο τωρινός ή ο μελλοντικός σας εργοδότης θα έχει άμεσα αξιόπιστη ενημέρωση από τον ίδιο τον φορέα πιστοποίησης, σχετικά με τις επιδόσεις σας, αν φυσικά εσείς το επιλέξετε. Μην ξεχνάτε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει σημείο υπεροχής, κάνοντας τη διαφορά ανάμεσα σε εσάς και σε κάποιον άλλο υποψήφιο για την ίδια θέση εργασίας.
   
 • Σεναριακός Τρόπος Εξέτασης
  Η εξέταση για την χορήγηση του πιστοποιητικού γίνεται σεναριακά και αυτοματοποιημένα. Σας παρουσιάζεται δηλαδή ένα ολοκληρωμένο έγγραφο και σας ζητείται να δημιουργήσετε ένα όμοιο (π.χ. στην περίπτωση εξέτασης στις εφαρμογές γραφείου) ή σας ζητείται να γράψετε και να διορθώσετε κώδικα (π.χ. στην εξέταση PHP, MySQL κ.λπ.). Οι ερωτήσεις αυτές προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες χρήσης των εφαρμογών και προϋποθέτουν την ολοκληρωμένη αφομοίωση της ύλης.
   
 • Απαιτήσεις Σύγχρονου Εργασιακού Περιβάλλοντος
  Η εξέταση πραγματοποιείται μέσω Live in-ates ερωτήσεων και είναι προσανατολισμένη στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Απαιτεί αφομοίωση της ύλης και κριτική σκέψη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Live in-ates εδώ.
   
 • Οικονομικά Πιστοποιητικά
  Τα πιστοποιητικά που δίνονται από το TEST4U σε συνεργασία με τον Αναγνωρισμένο Φορέα DIPLOMA είναι οικονομικά. Ακόμη κι αν χρειαστεί να επαναλάβετε την εξέταση, το συνολικό κόστος παραμένει σημαντικά οικονομικότερο από τα υπόλοιπα πιστοποιητικά.
   
 • Βασικό Επίπεδο
  Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο βασικό επίπεδο γνώσης είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος. Αν σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε ένα τέτοιο πιστοποιητικό θα πρέπει να λάβετε μέρος στην εξεταστική διαδικασία όχι μέσω διαδικτύου, αλλά έπειτα από συνεννόηση με κάποιο από τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα μας για συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία.
   

Για την λήψη του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η συμμετοχή σας στην εξεταστική διαδικασία. Ο τίτλος που θα λάβετε από τον Φορέα DIPLOMA -σε αντίθεση με τις απλές βεβαιώσεις παρακολούθησης που δίνονται μετά την παρακολούθηση κάποιου βιντεο-μαθήματος από παρόχους εκπαίδευσης- είναι πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής στην εξέταση.

Μπορείτε να λάβετε μέρος σε εξέταση για τη λήψη πιστοποιητικού για τις ενότητες που σας ενδιαφέρουν. Η εξέταση γίνεται από τον υπολογιστή σας και απαιτεί σταθερή σύνδεση στο internet και συνεχή λειτουργία web-cam για όλη τη διάρκειά της, για λόγους εγκυρότητας.

Μπορείτε να εξεταστείτε στις ακόλουθες ενότητες:

 • Windows
 • MS-Office
 • Internet Explorer
 • Outlook Express
 • Windows Mail
 • Windows Live Mail
 • OpenOffice
 • LibreOffice
 • CAD
 • Joomla!
 • Interactive Board
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • PHP
 • MySQL

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.