Χρησιμοποιήστε ελεύθερα τα online μαθήματα εκμάθησης συγγραφής κώδικα και προγραμματισμού.

Τα μαθήματα

HTML | CSS | JavaScript | PHP | MySQL καθώς και τα Webpage Builder - Παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και όχι μόνο κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα (codeweek.eu).Θέλετε να διοργανώσετε μια εκδήλωση; Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τον Webpage Builder και τα Παιχνίδια.


Τα παραπάνω μαθήματα και παιχνίδια ετοιμάστηκαν από την εταιρία infolearn (www.infolearn.gr) και ενσωματώθηκαν στο προϊόν της TEST4U (www.test4u.eu) με την χορηγία του φορέα DIPLOMA (www.diploma.edu.gr)CodeWeek Logo DIPLOMA logo
Σας βοήθησε το υλικό μας;

Γράψτε κάτι ή αναρτήστε μια φωτογραφία από μια εκδήλωσή σας στην σελίδα μας στο facebook