1. Αρχική Σελίδα 
  2. /
  3. e-courses 
  4. / ΒΙΝΤΕΟ-ΜΑΘΗΜΑ CAD 2D 2008 - Ελληνική έκδοση

ΒΙΝΤΕΟ-ΜΑΘΗΜΑ CAD 2D 2008
Ελληνική έκδοση

Τελευταία ενημέρωση: 23/07/2020
Η βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων σας στην πληροφορική και η αξιολόγηση του προσωπικού σας είναι προσωπική μας υπόθεση!

Θέλετε να παρακολουθήσετε βιντεο-μαθήματα σχετικά με τη χρήση του CAD 2D; Εδώ θα βρείτε μαθήματα που καλύπτουν όλη την ύλη σε βασικό επίπεδο και που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις γνώσεις σας από το χώρο σας, χωρίς να έχετε κόστος μετακίνησης.

Ενδεικτικά περιεχόμενα: δημιουργία σχεδίου, στρώσεις, συντεταγμένες, εντολές σχεδίασης, περιστροφή και μετακίνηση αντικειμένων, διαστάσεις, σχεδιαστικές ενότητες, δυναμικά χαρακτηριστικά, εκτυπώσεις, κ.λπ.Πώς λειτουργούν;

Έχουμε σχεδιάσει την πλατφόρμα ώστε να σας δίνει περισσότερα από την απλή παρακολούθηση ενός βιντεο-μαθήματος.Την συνδυάσαμε με στοχευμένα τεστ πρακτικής εξάσκησης, ώστε η εκμάθηση να γίνει περισσότερο ενδιαφέρουσα, πρακτική και ουσιαστική.

Μόλις ολοκληρώσετε ένα τμήμα της εκπαίδευσής σας, μπορείτε να μεταβείτε άμεσα στο TEST4U, ώστε να εφαρμόσετε στην πράξη όσα μόλις διδαχτήκατε! Η άμεση εφαρμογή και εξάσκηση στις νέο-αποκτηθείσες γνώσεις συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση.

Άλλωστε, έχετε την δυνατότητα να επιστρέψετε στο βιντεομάθημα, ανά πάσα στιγμή και κάθε φορά που έχετε κάποια απορία ή όποτε θέλετε να επαναλάβετε κάτι. Η μετάβαση από την θεωρία στην πράξη και αντίστροφα γίνεται με μεγάλη ευκολία, κάθε φορά που το χρειάζεστε!Δείτε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα.

how courses work
Ύλη
ΔΩΡΕΑΝ βίντεο-μαθήματα.
Κλικ στα εικονίδια με την ένδειξη Free.
tip
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Autocad
Συνολική διάρκεια βιντεο-μαθημάτων: 10:08:50
Μάθημα 6
Εικονίδια zoom
05:01
Μάθημα 7
Aerial view
01:23
Μάθημα 9
Σχεδιαστικές μονάδες σχεδίου
01:00
Μάθημα 10
Συμβατότητα και αποθήκευση σχεδίων
Μάθημα 10.1
Αποθήκευση σχεδίου
06:36
Μάθημα 10.2
Άνοιγμα προτύπων και άλλων αρχείων
01:55
Μάθημα 11
Λήψη Βοήθειας
01:53
Μάθημα 12
Drafting Settings
Μάθημα 12.2
Grid
01:33
Μάθημα 12.3
Σχεδιαστικές μονάδες εφαρμογής
02:36
Μάθημα 12.4
Ortho
02:04
Μάθημα 12.5
Polar & Otrack
01:45
Μάθημα 13
Σημεία έλξης (OSNAP)
Μάθημα 13.2
Χρήση του Nearest
02:45
Μάθημα 13.3
Επιλογή προσωρινών Osnaps
03:00
Μάθημα 15
Χρήση της Undo κατά την εκτέλεση εντολών
02:10
Μάθημα 16
Επαναφορά αντικειμένων με Oops
00:34
Μάθημα 17
Γραμμές εργαλείων
01:21
Μάθημα 18
Ένδειξη συντεταγμένων
03:37
Μάθημα 20
Redraw
02:03
Μάθημα 21
Στρώσεις (Layers)
Μάθημα 21.3
Πάγωμα, Κλείδωμα, μετατροπή στρώσεων σε μη ορατές
06:03
Μάθημα 21.4
Τοποθέτηση αντικειμένων σε διαφορετικό Layer, τροποποίηση ιδιοτήτων αντικειμένου
02:28
Μάθημα 21.5
Εφαρμογή των ιδιοτήτων του Layer σε αντικείμενο
00:45
Μάθημα 21.6
Ltscale
02:45
Μάθημα 21.7
Laydel
01:51
Μάθημα 22
Σχεδίαση με τη χρήση συντεταγμένων
Μάθημα 22.2
Σχετικές συντεταγμένες
01:34
Μάθημα 22.3
Πολικές συντεταγμένες
02:54
Μάθημα 25
Polyline
02:40
Μάθημα 26
Επιλογή αντικειμένων
02:26
Μάθημα 27
Επιλογή αντικειμένων με τη χρήση εντολών
10:02
Μάθημα 28
Explode
01:08
Μάθημα 29
Σχεδίαση με Polar & Otrack
02:05
Μάθημα 30
Άσκηση
07:00
Μάθημα 31
Εντολές σχεδίασης
Μάθημα 31.2
Rectangle
03:11
Μάθημα 31.3
Arc
03:26
Μάθημα 31.4
Circle
02:05
Μάθημα 31.5
Περισσότερες επιλογές σχεδίασης κύκλων
05:13
Μάθημα 31.6
Revision Cloud
02:13
Μάθημα 31.7
Spline
02:52
Μάθημα 31.8
Ellipse
03:00
Μάθημα 32
Erase
00:52
Μάθημα 33
Copy, Copy Previous
04:52
Μάθημα 35
Offset
03:58
Μάθημα 36
Array
08:19
Μάθημα 37
Μετακίνηση, περιστροφή αντικειμένων
Μάθημα 37.2
Rotate
01:44
Μάθημα 37.3
Rotate με χρήση Reference
02:39
Μάθημα 37.4
Align
03:10
Μάθημα 38
Επεξεργασία αντικειμένων
Μάθημα 38.1
Trim
04:50
Μάθημα 38.2
Extend
03:14
Μάθημα 38.3
Break at point
01:52
Μάθημα 38.4
Break
02:42
Μάθημα 38.5
Join
00:56
Μάθημα 40
Fillet
06:14
Μάθημα 41
Σημεία (Points)
04:50
Μάθημα 42
Region, ένωση, τομή αντικειμένων
04:45
Μάθημα 43
Κείμενο
Μάθημα 43.1
Multiline Text
03:37
Μάθημα 43.2
Τροποποίηση κειμένου, σύμβολα
08:52
Μάθημα 43.3
Δημιουργία στυλ κειμένου (Text Style)
05:50
Μάθημα 43.4
Εφαρμογή στυλ κειμένου σε υπάρχον κείμενο
01:08
Μάθημα 43.5
Ορθογραφικός έλεγχος, εισαγωγή κειμένου από αρχείο
04:49
Μάθημα 43.6
Rotate text
01:30
Μάθημα 45
Distance
01:48
Μάθημα 46
Area
Μάθημα 46.1
Εμβαδόν, περίμετρος αντικειμένου
04:02
Μάθημα 46.2
Περισσότερες επιλογές μέτρησης με την Area
03:00
Μάθημα 47
List
03:21
Μάθημα 49
Διαγραμμίσεις (Hatch)
Μάθημα 49.1
Δημιουργία Hatch
05:12
Μάθημα 49.2
Επεξεργασία hatch
03:01
Μάθημα 49.3
Match Properties
01:53
Μάθημα 49.4
Σφάλματα
01:42
Μάθημα 49.5
Όρια τοποθέτησης hatch
01:25
Μάθημα 49.6
Ιsland, ignore, outer
02:09
Μάθημα 49.7
Εφαρμογή Hatch στο εξωτερικό αντικειμένου
03:28
Μάθημα 49.8
Εφαρμογή Hatch με κάναβο
03:14
Μάθημα 49.9
Στερεό Hatch, Hatch Gradient
03:49
Μάθημα 49.10
Συνδυασμός Hatch διαγράμμισης και Hatch Gradient
04:58
Μάθημα 49.11
Associative hatch
03:10
Μάθημα 49.12
Gap tolerance
03:29
Μάθημα 49.13
Superhatch
01:08
Μάθημα 50
Διαστάσεις (Dimensions)
Μάθημα 50.2
Γραμμικές διαστάσεις (Dimlinear)
02:15
Μάθημα 50.3
Τροποποίηση διαστάσεων
Μάθημα 50.3.1
Dimension lines, Extension lines
08:20
Μάθημα 50.3.2
Τόξα και σύμβολα
03:38
Μάθημα 50.3.3
Κείμενο διαστάσεων
05:57
Μάθημα 50.3.4
Επιλογές προσαρμογής
04:29
Μάθημα 50.3.5
Κύριες και εναλλακτικές μονάδες
06:31
Μάθημα 50.3.6
Ανοχές
04:26
Μάθημα 50.4
Dimaligned
02:45
Μάθημα 50.5
Αrc length
02:15
Μάθημα 50.6
Dimangular, Dimradius, Dimdiameter
02:23
Μάθημα 50.7
Quick Dimension
02:02
Μάθημα 50.8
Dimbaseline
05:39
Μάθημα 50.9
Dimcontinue
01:52
Μάθημα 50.10
Προσθήκη διαστάσεων με πληκτρολόγηση, βελτιστοποίηση
02:15
Μάθημα 50.11
Dimcenter, Tolerance
02:36
Μάθημα 50.12
Δημιουργία στυλ διαστάσεων (Dimension Style)
05:09
Μάθημα 50.13
Τροποποίηση μεμονωμένης διάστασης
02:16
Μάθημα 51
Σχεδιαστικές ενότητες (Blocks)
Μάθημα 51.2
Δημιουργία, εισαγωγή Block
07:08
Μάθημα 51.3
Προσαρμογή δημιουργίας και εισαγωγής Block
07:08
Μάθημα 51.4
Επαναπροσδιορισμός Block
05:03
Μάθημα 51.5
Purge
03:15
Μάθημα 51.6
Δημιουργία Write block
06:31
Μάθημα 51.7
Διάταξη Σχεδίασης (Model, Layout)
02:01
Μάθημα 51.8
Εισαγωγή σχεδίων και αντικειμένων
03:17
Μάθημα 52
Δυναμικά χαρακτηριστικά (attributes)
Μάθημα 52.1
Εισαγωγικά
02:10
Μάθημα 52.2
Ορισμός δυναμικών χαρακτηριστικών
11:36
Μάθημα 52.3
Εισαγωγή Block με δυναμικά χαρακτηριστικά
03:34
Μάθημα 52.4
Επεξεργασία δυναμικών χαρακτηριστικών Block
01:31
Μάθημα 52.5
Eξαγωγή των δυναμικών χαρακτηριστικών στο Excel
07:21
Μάθημα 53
Εμφάνιση Καρτελών Βοήθειας με το πλήκτρο Ctrl
05:19
Μάθημα 55
Γραμμή εργαλείων UCS
04:53
Μάθημα 56
Ρύθμιση ιδιοτήτων αντικειμένου μέσω των ιδιοτήτων των Layers
03:42
Μάθημα 57
Υπερσυνδέσεις
02:58
Μάθημα 59
Περισσότερες επιλογές εισαγωγής πίνακα
05:09
Μάθημα 60
Drawingrecovery
01:21
Μάθημα 61
Etransmit
01:54
Μάθημα 62
Εισαγωγή αντικειμένου από το Design Center
05:16
Μάθημα 63
Scale
03:55
Μάθημα 65
Stretch
04:16
Μάθημα 66
Αντιγραφή μεταξύ διαφορετικών σχεδίων
04:22
Μάθημα 67
Σημάδια επιλογής σημείων (blips)
01:59
Μάθημα 68
Xline , Ray
00:59
Μάθημα 69
Group
02:10
Μάθημα 71
Trace, Rename, Sketch
04:13
Μάθημα 72
Εφαπτόμενες κύκλων
01:37
Μάθημα 73
Ρυθμίσεις σχεδίου, επιφάνειας εργασίας
05:55
Μάθημα 74
Μετακίνηση με σχετικές συντεταγμένες
02:43
Μάθημα 75
Status, Time
01:14
Μάθημα 76
Viewports
04:10
Μάθημα 77
Δημιουργία Viewport στο layout
02:21
Μάθημα 78
Όψεις προβολών, ορισμός, ανάκληση
03:24
Μάθημα 79
Imageframe
01:46
Μάθημα 82
Divide, Measure
03:28
Μάθημα 83
Εκτυπώσεις
Μάθημα 83.1
Επιλογές εκτύπωσης και κλίμακαs σε σχέδιο που έχει σχεδιαστεί σε Χιλιοστά (mm)
07:59
Μάθημα 83.2
Επιλογές κλίμακας σε σχέδιο που έχει σχεδιαστεί σε Μέτρα (m) ή σε εκατοστά (cm)
05:15
Μάθημα 83.3
Αποθήκευση ρυθμίσεων στο Layout
02:00
Μάθημα 83.4
Αρχείο εικονικής εκτύπωσης (dwf)
02:17
Μάθημα 83.5
Ρυθμίσεις εκτύπωσης πάχους γραμμών
01:50
Μάθημα 83.6
Εισαγωγή αρχείων ειδικών εφαρμογών
10:32
Μάθημα 84
Παραδείγματα
Μάθημα 84.1
Αρχιτεκτονικό σχέδιο
20:15
Μάθημα 84.2
Μηχανολογικό σχέδιο
10:41
Μάθημα 84.3
Τοπογραφικό σχέδιο
19:58
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Επεξεργαστής: Pentium® 4 (ή νεότερος)
Μνήμη: 512ΜΒ +
Eλεύθερος χώρος στο δίσκο: 1-10GB
Ελάχιστη ανάλυση οθόνης: 1152x864

Λειτουργικό Συστήμα: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (ενημερωμένο με το τελευταίο service pack)
Internet Explorer 7 ή 8 ή 9 ή 10 ή 11+
Απαιτείται συνεχόμενη σύνδεση στο Internet
Τελευταία ενημέρωση: 23/07/2020