Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310 480 750.
Οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί δεν λειτουργούν για τεχνικούς λόγους.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας

Νέο ECDL–ICDL: Υλικό (βίντεο-μάθημα) για Word, Excel, PowerPoint, Access (βασικό και προχωρημένο), AutoCAD, Outlook, Windows, Internet Explorer, για Νέο ECDL και ECDL syllabus 5

help

Νέο ECDL - ICDL