1. Αρχική Σελίδα 
  2. /
  3. e-courses 
  4. / ΒΙΝΤΕΟ-ΜΑΘΗΜΑ Microsoft Access 2003 Expert - Ελληνική έκδοση

ΒΙΝΤΕΟ-ΜΑΘΗΜΑ Microsoft Access 2003 Expert
Ελληνική έκδοση

Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2019
Η βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων σας στην πληροφορική και η αξιολόγηση του προσωπικού σας είναι προσωπική μας υπόθεση!

Θέλετε να παρακολουθήσετε βιντεο-μαθήματα σχετικά με τη χρήση του MS Access 2003; Εδώ θα βρείτε μαθήματα που καλύπτουν όλη την ύλη σε προχωρημένο επίπεδο και που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις γνώσεις σας από το χώρο σας, χωρίς να έχετε κόστος μετακίνησης.

Ενδεικτικά περιεχόμενα: για πίνακες, μάσκες, σχέσεις, ακεραιότητα αναφορών, ερωτήματα, φόρμες, υποφόρμες, εκθέσεις, μακροεντολές κ.λπ.

Δείτε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα.

how courses work
Ύλη
ΔΩΡΕΑΝ βίντεο-μαθήματα.
Κλικ στα εικονίδια με την ένδειξη Free.
tip
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Access Expert
Συνολική διάρκεια βιντεο-μαθημάτων: 05:20:36
Μάθημα 2
Πίνακες
Μάθημα 2.4
Μάσκα εισαγωγής
Μάθημα 2.6
Απαιτούμενο πεδίο
02:11
Μάθημα 3
Σχέσεις
Μάθημα 3.2
Δημιουργία και τροποποίηση σχέσεων
Μάθημα 3.2.2
Σχέση τύπου ένα προς πολλά
03:39
Μάθημα 3.2.3
Σχέση τύπου πολλά προς πολλά
05:25
Μάθημα 3.3
Ακεραιότητα αναφορών
03:42
Μάθημα 3.5
Τύποι συνδέσμων
09:55
Μάθημα 4
Ερωτήματα
Μάθημα 4.3
Τελεστές Is Null και Is Νot Null
02:28
Μάθημα 4.4
Εμφάνιση αταίριαστων τιμών
06:34
Μάθημα 4.5
Εμφάνιση διπλό-εγγραφών
02:21
Μάθημα 4.6
Εμφάνιση υψηλότερης-χαμηλότερης
02:42
Μάθημα 4.7
Παραμετρικό ερώτημα
07:34
Μάθημα 4.8
Ομαδοποίηση πληροφοριών σε ένα ερώτημα
02:40
Μάθημα 4.9
Συγκεντρωτικές συναρτήσεις
10:35
Μάθημα 4.10
Ερώτημα διασταύρωσης
06:50
Μάθημα 4.12
Ερώτημα διαγραφής
06:47
Μάθημα 4.13
Ερώτημα δημιουργίας πίνακα
06:03
Μάθημα 4.14
Ερώτημα προσάρτησης
08:42
Μάθημα 5
Φόρμες
Μάθημα 5.2
Δημιουργία και τροποποίηση στοιχείων ελέγχου
Μάθημα 5.2.1
Σύνθετο πλαίσιο και Πλαίσιο λίστας
13:02
Μάθημα 5.2.2
Πλαίσια ελέγχου
04:45
Μάθημα 5.2.3
Ομάδα κουμπιών επιλογής
08:56
Μάθημα 5.4
Κεφαλίδα και υποσέλιδο
09:09
Μάθημα 5.5
Υποφόρμες
Μάθημα 5.5.1
Δημιουργία υποφόρμας
10:38
Μάθημα 5.5.2
Τροποποίηση υποφόρμας
04:43
Μάθημα 5.6
Δημιουργία αριθμητικών και λογικών στοιχείων υπολογισμού
17:40
Μάθημα 6
Εκθέσεις
Μάθημα 6.2
Δημιουργία αριθμητικών και λογικών υπολογισμών ελέγχου
01:30
Μάθημα 6.3
Χρήση τύπων sum, count, average, max, min
04:04
Μάθημα 6.3.1
Χρήση τύπων για συνένωση κειμένου
02:47
Μάθημα 6.4
Υπολογισμός ποσοστιαίων υπολογισμών
04:29
Μάθημα 6.5
Εκφράσεις σύνοψης
10:15
Μάθημα 6.6
Εισαγωγή αλλαγής σελίδας
02:57
Μάθημα 7
Μακροεντολές
11:26
Μάθημα 8
Διαχείριση δεδομένων
Μάθημα 8.1
Εξαγωγή δεδομένων
06:55
Μάθημα 8.2
Εισαγωγή δεδομένων
08:20
Μάθημα 8.3
Σύνδεση δεδομένων
06:44
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Επεξεργαστής: Pentium® 4 (ή νεότερος)
Μνήμη: 512ΜΒ +
Eλεύθερος χώρος στο δίσκο: 1-10GB
Ελάχιστη ανάλυση οθόνης: 1152x864

Λειτουργικό Συστήμα: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (ενημερωμένο με το τελευταίο service pack)
Internet Explorer 7 ή 8 ή 9 ή 10 ή 11+
Απαιτείται συνεχόμενη σύνδεση στο Internet
Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2019