1. Αρχική Σελίδα 
 2. /
 3. e-tests 
 4. / TEST4U Business Word για Επεξεργασία Κειμένου – Βασικό Επίπεδο - Ελληνική έκδοση

TEST4U Business Word για Επεξεργασία Κειμένου – Βασικό Επίπεδο
Ελληνική έκδοση

Τελευταία ενημέρωση: 10/06/2020
Εμπιστεύομαι το TEST4U γιατί έχει:
 • Ποικιλία - 368 ερωτήσεις για εκμάθηση του TEST4U Business Word για Επεξεργασία Κειμένου – Βασικό Επίπεδο
 • Οργάνωση - Ξεχωριστές υποκατηγορίες ?
 • Άμεσο Αποτέλεσμα - Αξιολόγηση ορθότητας των απαντήσεων ?
 • Βοήθεια - Ενσωματωμένες βιντεολύσεις ?
 • Πληρότητα - 100% κάλυψη της εξεταστέας ύλης
 • Καταλληλότητα - Ίδιο περιβάλλον με τις εξετάσεις
 • Ευελιξία - Εξάσκηση σε όποιο μηχάνημα θέλω
 • Ερωτήσεις Multi-Project
 • Ερωτήσεις-Πρόκληση (πέρα από το MOS Syllabus)
 • Ερωτήσεις προετοιμασίας (πριν το MOS Syllabus)
 • Αναβαθμίσεις - Πρόσβαση στις νέες εκδόσεις


Διαθέσιμο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά.

TEST4U Business Word για Επεξεργασία Κειμένου – Βασικό Επίπεδο


Πώς θα γίνω ένας αξιόλογος εργαζόμενος γραφείου;

Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιώ σωστά τις δυνατότητες και τα εργαλεία που περιλαμβάνει το Microsoft Word;

Έχω την τεχνολογική κατάρτιση ώστε να αποτελέσω το δεξί χέρι ενός προϊσταμένου που δεν έχει τέτοιες γνώσεις;


Αλήθεια #1:
Ανεξάρτητα από το πόσο εξοικειωμένοι νιώθετε με την χρήση του Microsoft Word, οι νέες εκδόσεις θα έχουν πάντοτε άγνωστες πτυχές για εσάς.
TEST4U Business Word για Επεξεργασία Κειμένου – Βασικό Επίπεδο-Ελληνική έκδοση

Πρέπει να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας


Μια επένδυση 15 ωρών στην εκπαίδευση με το TEST4U θα σας ανταμείψει μελλοντικά, σε περιπτώσεις με πιεστικούς χρόνους παράδοσης, με κακο-διαμορφωμένα έγγραφα κειμένου, έγγραφα με διαφορετική μορφοποίηση και προϊσταμένους που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.


Είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις όπου μπορείτε να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σας με ελάχιστη προσπάθεια.


Αλήθεια #2:
Οι εργαζόμενοι με ανεπτυγμένα Hard skills έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο για να επενδύσουν σε άλλες πτυχές της καριέρας τους, αφού δεν χάνουν χρόνο ψάχνοντας τρόπους για να ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους.

Η βελτίωση των Soft skills είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση.


Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει και για τα hard skills. Γι’ αυτό και η απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων έχει περάσει στην αντίληψή μας ως ευκολότερη.


Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι η μείωση της παραγωγικότητας που προέρχεται από εργαζόμενους που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα hard skills είναι τόσο σημαντική, που οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν να δίνουν αυξημένη σημασία στα hard skills σε σχέση με τα soft skills.

TEST4U Business Word για Επεξεργασία Κειμένου – Βασικό Επίπεδο-Ελληνική έκδοση

Αλήθεια #3:
Η κατοχή ενός Πιστοποιητικού Πληροφορικής έχει συνδεθεί με δεξιότητες πληροφορικής, αλλά -δυστυχώς- δεν αποδεικνύει την ύπαρξή τους. Τα Πιστοποιητικά Πληροφορικής απλά αποδεικνύουν ότι ο κάτοχός τους εκπαιδεύτηκε επαρκώς, ώστε να περάσει την εξέταση. Και, ναι, αυτό είναι κάτι γνωστό στους κύκλους των Τμημάτων Ανθρωπίνων Πόρων στις Επιχειρήσεις.
TEST4U Business Word για Επεξεργασία Κειμένου – Βασικό Επίπεδο-Ελληνική έκδοση

Η μείωση της αντιλαμβανόμενης αξίας των Πιστοποιητικών Πληροφορικής είναι γεγονός και ο Ιδιωτικός Τομέας το γνωρίζει πολύ καλά.


Για την εξισορρόπηση της κατάστασης, η πλειοψηφία των Τμημάτων Ανθρωπίνων Πόρων υποβάλουν τους υποψηφίους τους σε αξιολογήσεις, πριν την πρόσληψη, ώστε να διαπιστώσουν την ύπαρξη των δεξιοτήτων που αναγράφουν οι Υποψήφιοι στα Βιογραφικά τους σημειώματα.


Αλήθεια #4:
Ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση και προσπαθούν να βρουν λύση.

Έχω τις κατάλληλες ικανότητες;
Έχω την κατάλληλη εκπαίδευση;
Μπορώ να ανταποκριθώ κατάλληλα στις προκλήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος;


Δεν είστε οι μόνοι που κάνετε αυτές τις σκέψεις.
Επαγγελματίες σε ολόκληρο τον κόσμο αναρωτιούνται το ίδιο
.


Γι’ αυτό σχεδιάσαμε την νέα σειρά TEST4U Business.


Εμπνευσμένη από όλους τους εργαζόμενους γραφείου που θέλουν να επενδύσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
Εμπνευσμένη από όλους τους προϊσταμένους που αναζητούν τρόπους να χειριστούν μεγάλα έγγραφα και ειδικές περιπτώσεις.
Εμπνευσμένη από όλους τους επαγγελματίες που θέλουν να εργάζονται πιο έξυπνα και γρήγορα, όχι πιο σκληρά.

TEST4U Business Word για Επεξεργασία Κειμένου – Βασικό Επίπεδο-Ελληνική έκδοση
Δείτε τι είπαν για εμάς

TEST4U: Ο απόλυτος οδηγός επιτυχίας

Γνωρίζετε πολύ καλά την σημασία της γνώσης χειρισμού του Microsoft Word για την επαγγελματική σας πορεία. Συνεπώς, το επόμενο βήμα σας είναι να βρείτε τον τρόπο με τον οποίο θα εκπαιδευτείτε, ώστε να καλύψετε τα κενά σας. Πιθανότατα έχετε αποφασίσει να στραφείτε στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς η λύση του e-learning υπερτερεί των εναλλακτικών που περιλαμβάνουν διαλέξεις με φυσική παρουσία. Σας προβληματίζει όμως η παράμετρος της αποτελεσματικότητας της παρακολούθησης ενός βιντεομαθήματος.

Ναι, έχετε δίκιο. Το γνωρίζουμε και γι’ αυτό σχεδιάσαμε το TEST4U υπό ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα.


Γι’ αυτό και από το 2003 έχουν εμπιστευτεί το TEST4U περισσότεροι από 700.000 επαγγελματίες για την εκπαίδευσή τους.


Το TEST4U αποτελεί μια διαδραστική πλατφόρμα εκπαίδευσης που σας επιτρέπει άμεση εξάσκηση, σε αντίθεση με τα απλά, βαρετά βιντεομαθήματα με οδηγίες.

Με το TEST4U εκπαιδεύεστε με ένα ευχάριστο τρόπο, σε μια διαδικασία στην οποία καλείστε να συμμετάσχετε ενεργά. Σας δίνει απόλυτο έλεγχο σε παραμέτρους όπως: ο χρόνος που καταναλώνετε, ποιες ασκήσεις θέλετε να επαναλάβετε, πόσες φορές επιθυμείτε να ξανατρέξετε το κάθε τεστ, που θέλετε να δώσετε έμφαση, καθώς και άμεση ενημέρωση σχετικά με την ορθότητα της κάθε απάντησης ξεχωριστά.

Όλα καθορίζονται από εσάς!

Οι τάσεις της αγοράς υπαγορεύουν ότι για να είστε σε θέση να λειτουργήσετε σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, πρέπει να γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε κατάλληλα το Microsoft Word στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Χρήση της Εφαρμογής
 • Δημιουργία και διαχείριση εγγράφων
 • Μορφοποίηση κειμένου, παραγράφων και ενοτήτων
 • Δημιουργία πινάκων και λιστών
 • Δημιουργία και Διαχείριση αναφορών
 • Εισαγωγή και μορφοποίηση αντικειμένων γραφικών
 • Προετοιμασία Αποτελεσμάτων


Το TEST4U διαθέτει όσες ασκήσεις θα χρειαστείτε για να καλύψετε αυτή την ύλη, μέσα από παραδείγματα εμπνευσμένα από την πραγματική ζωή.
TEST4U Business Word για Επεξεργασία Κειμένου – Βασικό Επίπεδο-Ελληνική έκδοση

Είναι γεγονός ότι η γνώση της χρήσης μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου έχει γίνει αναγκαία τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή του καθενός μας. Το Microsoft Word είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου.

Με την επιλογή σας για εκπαίδευση με το TEST4U θα μάθετε πως να χρησιμοποιείτε το Microsoft Word στην εργασία σας ξεκινώντας από τις πιο βασικές λειτουργίες του μέχρι να φτάσετε σε τέτοιο επίπεδο που να μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης. Θα ξεκινήσετε από την απλή δημιουργία εγγράφου και την μορφοποίηση κειμένου και παραγράφων και θα συνεχίσετε με την δημιουργία πινάκων και λιστών, που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε με ευκολία οποιοδήποτε επαγγελματικό έγγραφο.

Θα μάθετε πως να φτιάχνετε πίνακες περιεχομένων για πιο μεγάλα έγγραφα και να προσθέτετε υποσημειώσεις, ενώ, για να κάνετε τα έγγραφα σας πιο όμορφα, θα μάθετε πως να εισάγετε εικόνες, και άλλα γραφικά αντικείμενα και να εφαρμόζετε εντυπωσιακά εφέ μορφοποίησης σε αυτά με λίγα μόνο κλικ. Τέλος, θα μάθετε πως να αποθηκεύετε το έγγραφο σας σε διάφορους τύπους αρχείων και φυσικά πως να το εκτυπώνετε όταν αυτό χρειάζεται.


Εγκαταστήστε το TEST4U Business Word για Επεξεργασία Κειμένου – Βασικό Επίπεδο Test με τεστ και ασκήσεις για εξάσκηση.

Περισσότεροι από 700.000 επαγγελματίες από το 2003 έχουν εμπιστευτεί το TEST4U για την εκπαίδευσή τους. Γίνετε ο επόμενος.

13 λόγοι για να βασιστείτε μόνο στο TEST4U

 

 1. Περισσότερα από ένα απλό e-Learning
  Το TEST4U είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με ένα μάθημα e-Learning. Με το TEST4U θα λάβετε ενεργά μέρος στην διαδικασία εκμάθησης, αντί να παρακολουθείτε ένα βιντεομάθημα.
 2. Στην εργασία σας χρησιμοποιείτε πραγματικές εφαρμογές. Το ίδιο και το TEST4U
  Ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, κατά συνέπεια, δεν θα είχε νόημα να ελέγξετε τις γνώσεις και δεξιότητές σας με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου δεν συμβάλουν στην εμπέδωση. Αντίθετα, η σωστή χρήση των εφαρμογών προάγεται μέσω της εξάσκησης σε πραγματικές συνθήκες, με τις πραγματικές εφαρμογές και με ερωτήσεις παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζετε στην καθημερινή σας εργασία.
 3. Το TEST4U σας καθοδηγεί, με ψηφιακό τρόπο
  Σε ποιόν δεν φαίνεται χρήσιμη η πληροφόρηση για την ορθότητα της απάντησης που μόλις υπέβαλε; Η άμεση αξιολόγηση της υποβληθείσας απάντησης αποτελεί κεντρική αξία στο TEST4U. Δεν περιορίζεται όμως σε ένα μήνυμα του τύπου "σωστό" ή "λάθος". Το TEST4U περιέχει μία εξειδικευμένη βιντεολύση με τα σωστά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να απαντήσει σωστά. Ακριβώς ό,τι θα έκανε κι ένας καλά προετοιμασμένος καθηγητής: Θα σας έδινε ασκήσεις (κατάλληλα διαμορφωμένες, εάν ήταν τόσο καλός, όσο είναι και το TEST4U) και θα σας καθοδηγούσε βήμα-βήμα, ώστε να σας διδάξει την σωστή προσέγγιση για την κάθε ερώτηση.
 4. Καλύπτει 100% τα απαραίτητα σημεία 
  Η ύλη του TEST4U είναι κατάλληλα μελετημένη, ώστε να σας καλύπτει 100% κατά την απόκτηση νέων δεξιοτήτων σε τομείς όπως:
  • Χρήση της Εφαρμογής
  • Δημιουργία και διαχείριση εγγράφων
  • Μορφοποίηση κειμένου, παραγράφων και ενοτήτων
  • Δημιουργία πινάκων και λιστών
  • Δημιουργία και Διαχείριση αναφορών
  • Εισαγωγή και μορφοποίηση αντικειμένων γραφικών
  • Προετοιμασία Αποτελεσμάτων
 5. Περιλαμβάνει 368 ασκήσεις 
  Για την ακρίβεια, δεν περιλαμβάνει απλά πολλές ασκήσεις. Περιλαμβάνει κατάλληλα σχεδιασμένες ασκήσεις, με ουσιαστικό περιεχόμενο και παρόμοιο επίπεδο δυσκολίας με αυτό των πραγματικών συνθηκών εργασίας. Εντάξει, ας μην υπερβάλουμε. Κάποιες ερωτήσεις είναι όντως πιο δύσκολες, αλλά αυτό δεν είναι και το νόημα; 
  Μάθετε να πώς να απαντάτε σωστά όλες στις ασκήσεις και η αυτοπεποίθησή σας αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των εφαρμογών θα είναι δικαιολογημένα αυξημένη!
 6. Προσφέρει στοχευμένη εξάσκηση
  Εντάξει, είστε εξοικειωμένοι με αρκετά από τα εργαλεία που περιλαμβάνει το Word. Αλλά δεν είστε εξοικειωμένοι με όλα. Γι' αυτό και έχουμε κατηγοριοποιήσει την ύλη, ώστε να είστε σε θέση να εξατομικεύσετε την εξάσκησή σας και να δώσετε προσοχή και έμφαση στα σημεία που δεν γνωρίζετε και τόσο καλά.
 7. Ξανά, ξανά, ξανά
  Επαναλάβετε όσες φορές νιώθετε ότι σας είναι απαραίτητο. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός! Μπορείτε να εξασκηθείτε στην ίδια ερώτηση ξανά και ξανά, μέχρι να σας ικανοποιεί το αποτέλεσμά σας.
 8. Η εμπειρία παίζει ρόλο, αλλά ένα φρεσκάρισμα είναι πάντα μια καλή ιδέα
  Ακόμη και οι έμπειροι χρήστες χρειάζονται κάποιον να τους διδάξει τα νέα εργαλεία που περιλαμβάνουν οι νεότερες εκδόσεις του Microsoft Office.
 9. Εμπιστευτείτε τους Ειδικούς
  Το TEST4U δεν είναι απλά ένα ακόμη e-learning όπως αυτά που κυκλοφορούν. Το TEST4U διαφέρει. Έχουμε ενσωματώσει στο TEST4U όλα τα χρόνια εμπειρίας μας μέσα στις αίθουσας διδασκαλίας και τις διδακτικές τεχνικές μας, ώστε να προσφέρουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ακριβώς όπως πρέπει να είναι.
 10. Ενημερώσεις για να έχετε πάντοτε την τελευταία έκδοση
  Το TEST4U σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις τελευταίες ενημερώσεις, για την ενότητα που επιλέξατε, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιλογών (νέες ερωτήσεις, αναβαθμίσεις του περιβάλλοντος κ.λπ.). Απλά συνδεθείτε και η πιο πρόσφατη έκδοση θα εγκατασταθεί αυτοματοποιημένα.
 11. Πρόσβασή στο TEST4U από οπουδήποτε!
  Θέλετε να έχετε πρόσβαση στο TEST4U από περισσότερες από μία τοποθεσίες ή Η/Υς; Σας ενθαρρύνουμε να το κάνετε! Το TEST4U είναι η πιο ευέλικτη πλατφόρμα εξάσκησης και σας επιτρέπει να εξασκηθείτε με βάση την συνδρομή του λογαριασμού σας χωρίς να σας δεσμεύει σε ένα συγκεκριμένο σταθμό εργασίας ή Η/Υ.
 12. Δοκιμάστε το!
  Κατεβάστε το TEST4U Demo ώστε να δοκιμάσετε πώς δουλεύουν οι ασκήσεις και τα τεστ που περιέχει.
 13. Το TEST4U είναι κάτι περισσότερο από διαδεδομένο σε όλη την υφήλιο
  Περισσότεροι από 700.000 χρήστες έχουν εμπιστευτεί το TEST4U για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από το 2003, στα Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά ή Ρωσικά. Γίνετε ο επόμενος!
%LAST_UPDATED%
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Επεξεργαστής: Pentium® 4 (ή νεότερος)
Μνήμη: 512ΜΒ +
Eλεύθερος χώρος στο δίσκο: 1-10GB
Ελάχιστη ανάλυση οθόνης: 1280x720 (μέγεθος κειμένου, εφαρμογών και άλλων στοιχείων 100%)

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (ενημερωμένο με το τελευταίο service pack - Περιοχή/Μορφή: Ελληνικά (Ελλάδας))
Internet Explorer 10+
Εγκατεστημένο MS Office Word 365 ή 2019 ή 2016 ή 2013 ή 2010 ή 2007 - Ελληνική έκδοση (Πλήρως λειτουργική, ενημερωμένη με το τελευταίο service pack) - Πρέπει να υπάρχει μια μόνο έκδοση εγκατεστημένη
Απαιτείται συνεχόμενη σύνδεση στο Internet
Τελευταία ενημέρωση: 10/06/2020
TEST4U premium quality
Δείτε την ποιότητα
των ερωτήσεων μας
Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας στείλουμε άμεσα 55 ερωτήσεις
Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτει την παρακάτω ύλη. Κάνοντας κλικ σε κάθε καρτέλα μπορείτε να δείτε ποια αντικείμενα καλύπτει καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων.
Business
  IN-ATES ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
QUIZ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
  356 12 368
1. Χρήση της Εφαρμογής 30 2 32
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1. Ρυθμίσεις εφαρμογής ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 18 2 20
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1.2. Βελτίωση Παραγωγικότητας ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 12 0 12
2. Δημιουργία και διαχείριση εγγράφων 32 4 36
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 2.1. Δημιουργία εγγράφου ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9 2 11
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.2. Περιήγηση σε έγγραφο ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 23 2 25
3. Μορφοποίηση κειμένου, παραγράφων και ενοτήτων 101 1 102
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 3.1 Εισαγωγή κειμένου και παραγράφων ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 38 0 38
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 3.2 Μορφοποίηση κειμένου και παραγράφων ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 57 1 58
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.3 Ταξινόμηση και ομαδοποίηση κειμένου και παραγράφων ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6 0 6
4. Δημιουργία πινάκων και λιστών 56 0 56
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 4.1 Δημιουργία πίνακα ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 20 0 20
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 4.2 Αλλαγή πίνακα ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 24 0 24
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 4.3 Δημιουργία και μεταβολή λίστας ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 12 0 12
5. Δημιουργία και Διαχείριση αναφορών 19 0 19
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 5.1 Δημιουργία και Διαχείριση αναφορών ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 12 0 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 5.2 Δημιουργία και Διαχείριση απλών αναφορών ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7 0 7
6. Εισαγωγή και μορφοποίηση αντικειμένων γραφικών 66 0 66
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 6.1 Εισαγωγή αντικειμένων γραφικών ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 22 0 22
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 6.2 Μορφοποίηση αντικειμένων γραφικών ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 42 0 42
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 6.3 Εισαγωγή και μορφοποίηση γραφικών SmartArt ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 0 2
7. Προετοιμασία Αποτελεσμάτων 52 5 57
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7.1. Διαμόρφωση ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 23 2 25
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 7.2. Ρυθμίσεις αποθήκευσης και εκτύπωσης ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 29 3 32