1. Αρχική Σελίδα 
 2. /
 3. e-tests 
 4. / MO-300 PowerPoint Associate - Office 365 & Office 2019 - Αγγλική έκδοση

MO-300 PowerPoint Associate
Office 365 & Office 2019 - Αγγλική έκδοση

Εμπιστεύομαι το TEST4U γιατί έχει:
 • Ποικιλία - 341 ερωτήσεις για εκμάθηση του MO-300 Powerpoint Associate
 • Οργάνωση - Ξεχωριστές υποκατηγορίες ?
 • Άμεσο Αποτέλεσμα - Αξιολόγηση ορθότητας των απαντήσεων ?
 • Βοήθεια - Ενσωματωμένες βιντεολύσεις ?
 • Πληρότητα - 100% κάλυψη της εξεταστέας ύλης
 • Καταλληλότητα - Ίδιο περιβάλλον με τις εξετάσεις
 • Ευελιξία - Εξάσκηση σε όποιο μηχάνημα θέλω
 • Ερωτήσεις Multi-Project
 • Ερωτήσεις-Πρόκληση (πέρα από το MOS Syllabus)
 • Αναβαθμίσεις - Πρόσβαση στις νέες εκδόσεις


TEST4U PowerPoint Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-300


The new Microsoft Office Specialist PowerPoint Associate (Office 365 and Office 2019) Exam will soon be available, according to Certiport!

The new version of TEST4U for MO-300 PowerPoint Associate is ready and will be available once the Official Exam is released.

The new version of TEST4U is fully compatible with the new MO 300 Exam (Office 365 and Office 2019):

 • TEST4U covers 100% the Exam Objectives, so that you will be 100% ready to ace the PowerPoint Associate (Office 365 and Office 2019) Exam.
 • The TEST4U training and examination environment incorporates the multiple projects format that Certiport has adopted since the MOS 2016 Exams

PowerPoint Associate MO-300 Exam

As Certiport has officially announced: “As Certiport has officially announced: “The Microsoft Certified PowerPoint Associate Certification demonstrates competency to create, edit, and enhance presentations and slideshows. The exam covers the ability to create and manage presentations, insert and format shapes and slides, create slide content, apply transitions and animations and manage multiple presentations. Presentation examples include professional-grade sales presentations, employee training, instructional materials, and kiosk slideshows.

An individual earning this certification has approximately 150 hours of instruction and hands-on experience with the product, has proven competency at an industry associate-level and is ready to enter into the job market. They can demonstrate the correct application of the principle features of PowerPoint and can complete tasks independently.”


How to pass the PowerPoint Associate MO-300 Exam?

Trust the structured, exam-focused training that the TEST4U experienced instructors have formed.
TEST4U Training is designed to guide you step-by-step during your learning path:

Step 1. Find out your existing level of skills with the TEST4U Benchmark test.
Step 2. Train on the - 340 live, in application exercises for PowerPoint Associate MO-300 Exam.
Step 3. Take the TEST4U Final Assessment TEST to verify your exam readiness.The new multiple project format includes the creation and editing and enhancement of presentations and slideshows, inspired by real life. Presentation examples include professional-grade sales presentations, employee training, instructional materials, and kiosk slideshows.

MO-300 PowerPoint Associate-Office 365 & Office 2019 - English version

Certiport mentions that “Microsoft Office Specialist Program certification exams use a performance-based format testing a candidate’s knowledge, skills and abilities using the Microsoft Office 365 and Office 2019 programs:
 • Microsoft Office Specialist Program exam task instructions generally do not include the command name. For example, function names are avoided, and are replaced with descriptors. This means candidates must understand the purpose and common usage of the program functionality in order to successfully complete the tasks in each of the projects.
 • The Microsoft Office Specialist Program exam format incorporates multiple projects as in the previous version, while using enhanced tools, functions, and features from the latest programs.”The purpose of the multiple smaller projects format is to enhance the learning process, by providing stronger assessment tools.

The revised exam instructions are designed in order to

 • avoid command and function names
 • assure a deeper understanding of the program functionality.Feel safe! Feel safe!

We have used our experience since 2003 and have taken all that into account before developing the new TEST4U PowerPoint Associate (Office 365 and Office 2019) Exam MO-300.
Δείτε τι είπαν για εμάς
Δείτε τι είπαν για εμάς


 

Is this the first time you are using TEST4U?

Once you find yourself into the TEST4U environment, you will realize that TEST4U is very different from other e-learning courses. TEST4U PowerPoint Associate (Office 365 and Office 2019) Exam MO-300 will let you actively participate in the learning process, instead of just watching a video-lesson accompanied by closed type questions.

The exams are performance-based, so the mere answering multiple choice questions is not helping you consolidate. You need to learn how to perform tasks and have instant feedback about how you did. This is why we have developed questions with actual tasks that you need to perform and guided step-by-step video solutions to demonstrate the right way to approach each question.

With TEST4U PowerPoint Associate (Office 365 and Office 2019) Exam MO-300 you will cover 100% all the Objective Domains:

 • Manage Presentations
 • Manage Slides
 • Insert and Format Text, Shapes, and Images
 • Insert Tables, Charts, SmartArt, 3D Models, and Media
 • Apply Transitions and Animations


Even if you are an experienced user, you will upgrade your knowledge to the latest version of Microsoft Office.
MO-300 PowerPoint Associate-Office 365 & Office 2019 - English version

TEST4U is not another e-learning material. TEST4U is different.

We have incorporated our years of classroom training experience and teaching techniques in TEST4U, which results in TEST4U PowerPoint Associate (Office 365 and Office 2019) Exam MO-300 Test covering 100% the syllabus of Certiport Certification Body (Exam: MO 300).

TEST4U provides access to the latest updated version of the TEST4U module you selected, all features included (new questions, updates e.tc.).

Download the TEST4U PowerPoint Associate (Office 365 and Office 2019) Exam MO-300 Test which contains tests and exercises for practice.

More than 700.000 Candidates have trusted TEST4U for their exam preparation since 2003. Be the next one.

Τελευταία ενημέρωση: 24/07/2019
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Επεξεργαστής: Pentium® 4 (ή νεότερος)
Μνήμη: 512ΜΒ +
Eλεύθερος χώρος στο δίσκο: 1-10GB
Ελάχιστη ανάλυση οθόνης: 1280x720 (μέγεθος κειμένου, εφαρμογών και άλλων στοιχείων 100%)

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (ενημερωμένο με το τελευταίο service pack - Περιοχή/Μορφή: Αγγλικά (ΗΠΑ))
Internet Explorer 10+
Εγκατεστημένο MS Office Powerpoint 365 or 2019 - Αγγλική έκδοση (Πλήρως λειτουργική, ενημερωμένη με το τελευταίο service pack) - Πρέπει να υπάρχει μια μόνο έκδοση εγκατεστημένη
Απαιτείται συνεχόμενη σύνδεση στο Internet
Ύλη
Το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτει την παρακάτω ύλη. Κάνοντας κλικ σε κάθε καρτέλα μπορείτε να δείτε ποια αντικείμενα καλύπτει καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων.
Microsoft Office Specialist 2019 / 365
  IN-ATES ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
QUIZ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
  340 1 341
1 Manage Presentations 87 1 88
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1 Modify slide masters, handout masters, and note masters ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 19 0 19
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1.2 Change presentation options and views ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 16 1 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 1.3 Configure print settings for presentations ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9 0 9
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 1.4 Configure and present slide shows ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 20 0 20
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 1.5 Prepare presentations for collaboration ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 23 0 23
2 Manage Slides 35 0 35
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 2.1 Insert slides ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 16 0 16
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.2 Modify slides ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 14 0 14
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 2.3 Order and group slides ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 0 5
3 Insert and Format Text, Shapes, and Images 127 0 127
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 3.1 Format text ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 28 0 28
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 3.2 Insert links ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 12 0 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.3 Insert and format images ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 18 0 18
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 3.4 Insert and format graphic elements ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 47 0 47
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 3.5 Order and group objects on slides ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 22 0 22
4 Insert Tables, Charts, SmartArt, 3D Models, and Media 67 0 67
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 4.1 Insert and format tables ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 19 0 19
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 4.2 Insert and modify charts ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 19 0 19
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 4.3 Insert and format SmartArt graphics ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 19 0 19
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 4.4 Insert and modify 3D models ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 0 4
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 4.5 Insert and manage media ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6 0 6
5 Apply Transitions and Animations 22 0 22
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 5.1 Apply and configure slide transitions ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 0 4
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 5.2 Animate slide content ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 12 0 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 5.3 Set timing for transitions ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6 0 6
Multi-Project Questions (as seen in the MOS exam) 2 0 2

TEST4U premium quality
Δείτε την ποιότητα
των ερωτήσεων μας
Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας στείλουμε άμεσα 55 ερωτήσεις


TEST4U lovely cat.
Ενημέρωση αλλαγής τιμής

Θα ενημερωθείτε μόλις η τιμή του προϊόντος αλλάξει.