1. Αρχική Σελίδα 
 2. /
 3. e-tests 
 4. / IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Computing Fundamentals - Αγγλική έκδοση

IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Computing Fundamentals
Αγγλική έκδοση

Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2019
Rely on TEST4U because it offers:
 • Variety - 135 exercises for IC3 Digital Literacy Global Standard 5 – Computing Fundamentals
 • Training Hours - Purchase hours for practice according to your individual needs
 • Unlimited Tests - No limit to the times a question runs, unlike competitive software
 • Classification - Distinct subcategories ?
 • Feedback - Immediate evaluation of answers ?
 • Help - Incorporated Video-solutions ?
 • Plenitude - It covers 100% the certification syllabus
 • Adequacy - Same environment as the exams’
 • Flexibility - Practice on any Computer
 • Updates - Access to updated version


Interested in IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) Certification?

IC3 Digital Literacy GS5 – Computing Fundamentals: Designed to help the user get the most out of technology.

The IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) certification sets the standards for the effective and adequate use of everyday technology.

As stated by Certiport: “The IC3 Digital Literacy certification is a credential that is designed to remain relevant in an ever evolving world of technology. With a focus on the most critical elements that drive technology today, IC3 Global Standard 5 (GS5) delivers a comprehensive solution for learning how to succeed in any environment that requires the use of computers, devices, or the Internet. Best of all, because IC3 GS5 includes concepts and skills that apply to almost any school or career pathway, it’s the ideal solution for any student or jobseeker looking to enhance or validate their digital skills.”

IC3 Digital Literacy GS5 – Computing Fundamentals The IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) Certification consists of three individual exams:
 1. Computing Fundamentals
 2. Living Online
 3. Key Applications

Δείτε τι είπαν για εμάς
Δείτε τι είπαν για εμάς


 

TEST4U has gathered all in one place every training material necessary in order to be fully prepared for the latest Certiport IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) Certification. The exam-focused training that TEST4U provides will allow you to feel confident while sitting the exam.

TEST4U uses the most advanced testing technologies, including the integration of both knowledge-based and performance-based testing.

TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) consists of 3 parts:
 1. Computing Fundamentals
 2. Living Online
 3. Key Applications
IC3 Digital Literacy GS5 – Computing Fundamentals

What does TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Computing Fundamentals offer?

If you are looking to assess your performance and prepare for the IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) - Computing Fundamentals exam, then TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) - Computing Fundamentals Test includes everything that you need. You will be 100% ready for the performance-based format that you will encounter during the Exams. TEST4U is 100% compatible with the new Global Standard 5 (GS5) environment, the revised instructions and integrates with the IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Computing Fundamentals Objective Domains.

TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) - Computing Fundamentals Test is an interactive, highly customizable tool that meets your personal learning needs. During the media-rich TEST4U experience, you will amplify your understanding of:

 • Computer Fundamentals concerning Computer Hardware, Devices, Peripherals and Troubleshooting. Upon properly preparing for the examination, the candidate will be in position to perform everyday tasks such as installing software, managing files, and changing system settings. TEST4U is 100% compatible with the respective syllabus, so it includes proper training about the various computer components, hardware, devices and peripherals, along with processes for maintaining computer equipment, protecting hardware from theft or damage and solving common hardware problems.
 • The new Global Standard 5 updated content includes features such as Mobile Devices (Cellular phones concepts, Cellular enabled tablets and devices, Smartphones, Instant Messaging, Configuring Notifications) and Cloud Computing (Cloud Concepts, Access and Use of the Cloud, Web Apps vs. Local Apps and Web App Types).

IC3 Digital Literacy GS5 – Computing Fundamentals

TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) - Computing Fundamentals Test will help you improve your skills because it contains:

 • 12 Live in ates Questions
 • 123 Quiz Questions

We have incorporated in TEST4U all our years of classroom training experience and teaching techniques. As a result, TEST4U covers 100% the syllabus of Certiport Certification Body.

Εγκαταστήστε το IC3 Digital Literacy Global Standard 5 – Computing Fundamentals Test με τεστ και ασκήσεις για εξάσκηση.

If you have questions about participation fees (price per unit), please contact one of the certified examination centers of the Certification Body.

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
CPU: Pentium® 4 (or newer)
RAM: 512ΜΒ +
Hard disk free space: 1-10GB
Minimum screen resolution: 1280x720 (μέγεθος κειμένου, εφαρμογών και άλλων στοιχείων 100%)

Operating system: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (updated with newer service pack - Region Format: English (USA))
Internet Explorer: 7.0+
MS Office Word 365/2019/2016/2013, OneNote 2019/2016/2013 - English Version (Fully Functional) must be installed - There must be only one version installed
Continuous Internet connection is required
Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2019
Ύλη
Το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτει την παρακάτω ύλη. Κάνοντας κλικ σε κάθε καρτέλα μπορείτε να δείτε ποια αντικείμενα καλύπτει καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων.
TEST4U
  IN-ATES ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
QUIZ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
  12 123 135
ΕΝΟΤΗΤΑ 11. Mobile Devices ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 10 10
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Hardware ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 26 26
ΕΝΟΤΗΤΑ 33. Computer Software Architecture ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 17 20
ΕΝΟΤΗΤΑ 44. Backup and Restore ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 13 16
ΕΝΟΤΗΤΑ 55. File Sharing ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 14 15
ΕΝΟΤΗΤΑ 66. Cloud Computing ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 14 16
ΕΝΟΤΗΤΑ 77. Security ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 29 32

TEST4U premium quality
Δείτε την ποιότητα
των ερωτήσεων μας
Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας στείλουμε άμεσα 55 ερωτήσεις