1. Αρχική Σελίδα 
 2. /
 3. e-tests 
 4. / IC3 Computing Fundamentals, Key Applications, Living Online - All in one Bundle

IC3 Computing Fundamentals, Key Applications, Living Online
All in one Bundle

Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2019
Rely on TEST4U because it offers:
 • Variety - 412 exercises for IC3 Computing Fundamentals, Key Applications, Living Online
 • Training Hours - Purchase hours for practice according to your individual needs
 • Unlimited Tests - No limit to the times a question runs, unlike competitive software
 • Classification - Distinct subcategories ?
 • Feedback - Immediate evaluation of answers ?
 • Help - Incorporated Video-solutions ?
 • Plenitude - It covers 100% the certification syllabus
 • Adequacy - Same environment as the exams’
 • Flexibility - Practice on any Computer
 • Updates - Access to updated version


Interested in IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) Certification?

The IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) certification sets the standards for the effective and adequate use of everyday technology.

As stated by Certiport: “The IC3 Digital Literacy certification is a credential that is designed to remain relevant in an ever evolving world of technology. With a focus on the most critical elements that drive technology today, IC3 Global Standard 5 (GS5) delivers a comprehensive solution for learning how to succeed in any environment that requires the use of computers, devices, or the Internet. Best of all, because IC3 GS5 includes concepts and skills that apply to almost any school or career pathway, it’s the ideal solution for any student or jobseeker looking to enhance or validate their digital skills.”


The IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) Certification consists of three individual exams:
 1. Computing Fundamentals
 2. Living Online
 3. Key Applications

Δείτε τι είπαν για εμάς
Δείτε τι είπαν για εμάς


 

TEST4U has gathered all in one place every training material necessary in order to be fully prepared for the latest Certiport IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) Certification. The exam-focused training that TEST4U provides will allow you to feel confident while sitting the exam.

TEST4U uses the most advanced testing technologies, including the integration of both knowledge-based and performance-based testing.


TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Computing Fundamentals, Key Applications, Living Online Bundle gives you access to all 3 parts (click on each):
 

TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Computing Fundamentals, Key Applications, Living Online Test will help you improve your skills because it contains:

 • 108 Live in ates Questions
 • 304 Quiz Questions

We have incorporated in TEST4U all our years of classroom training experience and teaching techniques. As a result, TEST4U covers 100% the syllabus of Certiport Certification Body .


Download TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Computing Fundamentals, Key Applications, Living Online which contains tests and exercises for practice.

If you have questions about participation fees (price per unit), please contact one of the certified examination centers of the Certification Body.

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
CPU: Pentium® 4 (or newer)
RAM: 512ΜΒ +
Hard disk free space: 1-10GB
Minimum screen resolution: 1280x720 (μέγεθος κειμένου, εφαρμογών και άλλων στοιχείων 100%)

Operating system: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (updated with newer service pack - Region Format: English (USA))
Internet Explorer: 7.0+
MS Office Word 365/2019/2016/2013, Excel 365/2019/2016/2013, Access 365/2019/2016/2013, Powerpoint 365/2019/2016/2013, OneNote 365/2019/2016/2013 - English Version (Fully Functional) must be installed - There must be only one version installed
Continuous Internet connection is required
Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2019
Ύλη
Το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτει την παρακάτω ύλη. Κάνοντας κλικ σε κάθε καρτέλα μπορείτε να δείτε ποια αντικείμενα καλύπτει καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων.
TEST4U
  IN-ATES ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
QUIZ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
  108 304 412
Computing Fundamentals 12 123 135
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1. Mobile Devices ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 10 10
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2. Hardware ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 26 26
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3. Computer Software Architecture ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 17 20
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 4. Backup and Restore ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 13 16
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5. File Sharing ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 14 15
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6. Cloud Computing ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 14 16
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7. Security ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 29 32
Key Applications 91 43 134
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1. Common Feature ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 18 4 22
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2. Word Processing ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 29 1 30
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3. Spreadsheets ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 11 6 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 4. Databases ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 10 15 25
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5. Presentations ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 22 0 22
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6. App Culture ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 14 14
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7. Graphic Modification ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 3 4
Living Online 5 138 143
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1. Internet Navigation ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 24 25
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2. Common Functionality ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 13 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3. Email Clients ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 18 18
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 4. Calendaring ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 9 9
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5. Social Media ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 19 19
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6. Communications ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 12 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7. Online Conferencing ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 12 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 8. Streaming ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 12 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9. Digital Principles/Ethics/Skills/Citizenship ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 19 19

TEST4U premium quality
Δείτε την ποιότητα
των ερωτήσεων μας
Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας στείλουμε άμεσα 55 ερωτήσεις