1. Αρχική Σελίδα 
 2. /
 3. e-tests 
 4. / IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Key Applications - Αγγλική έκδοση

IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Key Applications
Αγγλική έκδοση

Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2019
Rely on TEST4U because it offers:
 • Variety - 134 exercises for IC3 Digital Literacy Global Standard 5 – Key Applications
 • Training Hours - Purchase hours for practice according to your individual needs
 • Unlimited Tests - No limit to the times a question runs, unlike competitive software
 • Classification - Distinct subcategories ?
 • Feedback - Immediate evaluation of answers ?
 • Help - Incorporated Video-solutions ?
 • Plenitude - It covers 100% the certification syllabus
 • Adequacy - Same environment as the exams’
 • Flexibility - Practice on any Computer
 • Updates - Access to updated version


Interested in IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) Certification?

IC3 Digital Literacy GS5 – Key Applications: Designed to help the user get the most out of technology.

The IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) certification sets the standards for the effective and adequate use of everyday technology.

As stated by Certiport: “The IC3 Digital Literacy certification is a credential that is designed to remain relevant in an ever evolving world of technology. With a focus on the most critical elements that drive technology today, IC3 Global Standard 5 (GS5) delivers a comprehensive solution for learning how to succeed in any environment that requires the use of computers, devices, or the Internet. Best of all, because IC3 GS5 includes concepts and skills that apply to almost any school or career pathway, it’s the ideal solution for any student or jobseeker looking to enhance or validate their digital skills.”

IC3 Digital Literacy GS5 – Key Applications The IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) Certification consists of three individual exams:
 1. Computing Fundamentals
 2. Living Online
 3. Key Applications

Δείτε τι είπαν για εμάς
Δείτε τι είπαν για εμάς


 

TEST4U has gathered all in one place every training material necessary in order to be fully prepared for the latest Certiport IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) Certification. The exam-focused training that TEST4U provides will allow you to feel confident while sitting the exam.

TEST4U uses the most advanced testing technologies, including the integration of both knowledge-based and performance-based testing.

TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) consists of 3 parts:
 1. Computing Fundamentals
 2. Living Online
 3. Key Applications
IC3 Digital Literacy GS5 – Key Applications

What does TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Key Applications offer?

If you are looking to assess your performance and prepare for the IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Key Applications exam, then TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Key Applications Test includes everything that you need. You will be 100% ready for the performance-based format that you will encounter during the Exams. TEST4U is 100% compatible with the new Global Standard 5 (GS5) environment, the revised instructions and integrates with the IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Key Applications Objective Domains.

TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Key Applications Test is an interactive, highly customizable tool that meets your personal learning needs. During the media-rich TEST4U experience, you will amplify your understanding of:

 • Key Applications concerning common functions of application software, such as starting and exiting the program, creating, saving and managing files, common editing, formatting and printing functions. Moreover, Functions needed to operate a word processor at a basic level (Modifying text and documents and using word-processing tools to automate processes such as document review, security and collaboration), Methods for navigating and using database applications, Functions needed to operate a spreadsheet program at a basic level (Sorting and manipulating data using formulas and functions, and creating simple charts, Modifying worksheet data, structure, and format), Functions needed to communicate effectively with presentation software (Create and format simple presentations), Processes for obtaining apps, accessing app stores, purchasing apps with a credit card, and in-app purchases (word processing, database, spreadsheet and presentation software).
 • To better align with the most relevant technologies, the new Global Standard 5 updated content includes features of app culture, such as Obtaining Apps, Identifying different app genres and Understanding strengths and limitations of apps and applications.

IC3 Digital Literacy GS5 – Key Applications

What’s so special about TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Key Applications Test?

This part is ideal for providing in-application training. What does that mean? It means that you will be 100% ready for the IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Key Applications exam, because you will be trained in the actual MS – Office Word, Excel, Powerpoint applications. You will be asked to take action and not just memorize a few closed type (multiple choice) questions.
Learning by Doing is what we do best!

TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Key Applications Test will help you improve your skills because it contains:

 • 91 Live in ates Questions
 • 43 Quiz Questions

We have incorporated in TEST4U all our years of classroom training experience and teaching techniques. As a result, TEST4U covers 100% the syllabus of Certiport Certification Body .

Download the IC3 Digital Literacy Global Standard 5 – Key Applications Test which contains tests and exercises for practice.

If you have questions about participation fees (price per unit), please contact one of the certified examination centers of the Certification Body.

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
CPU: Pentium® 4 (or newer)
RAM: 512ΜΒ +
Hard disk free space: 1-10GB
Minimum screen resolution: 1280x720 (μέγεθος κειμένου, εφαρμογών και άλλων στοιχείων 100%)

Operating system: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (updated with newer service pack - Region Format: English (USA))
Internet Explorer: 7.0+
MS Office Word 365/2019/2016/2013, Excel 365/2019/2016/2013, Access 365/2019/2016/2013, Powerpoint 365/2019/2016/2013 - English Version (Fully Functional) must be installed - There must be only one version installed
Continuous Internet connection is required
Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2019
Ύλη
Το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτει την παρακάτω ύλη. Κάνοντας κλικ σε κάθε καρτέλα μπορείτε να δείτε ποια αντικείμενα καλύπτει καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων.
TEST4U
  IN-ATES ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
QUIZ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
  91 43 134
ΕΝΟΤΗΤΑ 11. Common Feature ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 18 4 22
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Word Processing ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 29 1 30
ΕΝΟΤΗΤΑ 33. Spreadsheets ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 11 6 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 44. Databases ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 10 15 25
ΕΝΟΤΗΤΑ 55. Presentations ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 22 0 22
ΕΝΟΤΗΤΑ 66. App Culture ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 14 14
ΕΝΟΤΗΤΑ 77. Graphic Modification ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 3 4

TEST4U premium quality
Δείτε την ποιότητα
των ερωτήσεων μας
Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας στείλουμε άμεσα 55 ερωτήσεις