1. Αρχική Σελίδα 
 2. /
 3. e-tests 
 4. / IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Living Online - Αγγλική έκδοση

IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Living Online
Αγγλική έκδοση

Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2019
Rely on TEST4U because it offers:
 • Variety - 143 exercises for IC3 Digital Literacy Global Standard 5 – Living Online
 • Training Hours - Purchase hours for practice according to your individual needs
 • Unlimited Tests - No limit to the times a question runs, unlike competitive software
 • Classification - Distinct subcategories ?
 • Feedback - Immediate evaluation of answers ?
 • Help - Incorporated Video-solutions ?
 • Plenitude - It covers 100% the certification syllabus
 • Adequacy - Same environment as the exams’
 • Flexibility - Practice on any Computer
 • Updates - Access to updated version


Interested in IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) Certification?

IC3 Digital Literacy GS5 – Living Online: Designed to help the user get the most out of technology.

The IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) certification sets the standards for the effective and adequate use of everyday technology.

As stated by Certiport: “The IC3 Digital Literacy certification is a credential that is designed to remain relevant in an ever evolving world of technology. With a focus on the most critical elements that drive technology today, IC3 Global Standard 5 (GS5) delivers a comprehensive solution for learning how to succeed in any environment that requires the use of computers, devices, or the Internet. Best of all, because IC3 GS5 includes concepts and skills that apply to almost any school or career pathway, it’s the ideal solution for any student or jobseeker looking to enhance or validate their digital skills.”

IC3 Digital Literacy GS5 – Living Online The IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) Certification consists of three individual exams:
 1. Computing Fundamentals
 2. Living Online
 3. Key Applications

Δείτε τι είπαν για εμάς
Δείτε τι είπαν για εμάς


 

TEST4U has gathered all in one place every training material necessary in order to be fully prepared for the latest Certiport IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) Certification. The exam-focused training that TEST4U provides will allow you to feel confident while sitting the exam.

TEST4U uses the most advanced testing technologies, including the integration of both knowledge-based and performance-based testing.

TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) consists of 3 parts:
 1. Computing Fundamentals
 2. Living Online
 3. Key Applications
IC3 Digital Literacy GS5 – Living Online

What does TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Living Online offer?

If you are looking to assess your performance and prepare for the IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) - Living Online exam, then TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Living Online Test includes everything that you need. You will be 100% ready for the performance-based format that you will encounter during the Exams. TEST4U is 100% compatible with the new Global Standard 5 (GS5) environment, the revised instructions and integrates with the IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Living Online Objective Domains.

TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Living Online Test is an interactive, highly customizable tool that meets your personal learning needs. During the media-rich TEST4U experience, you will amplify your understanding of:

 • Living Online in areas such as Understanding how computers connect to communication networks and the Internet, and Understanding how electronic communication works and how to communicate using electronic mail, social networks and other communication methods Basic skills required to evaluate information. TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) – Living Online Test will help you amplify your knowledge of the World Wide Web, how to use a Web browsing program and how to create, locate and evaluate online content, as well as amplify your knowledge of the impact of computing and the Internet on society, and your understanding of issues related to computers and the Internet being used at work, home, and school, such as Ergonomics, Security, Ethics and Internet etiquette (Netiquette).
 • The new Global Standard 5 updated content includes features such as Calendaring (creating events and appointments, Sharing and viewing multiple Calendars), Social Media (Digital Identities, Blogs, wikis and forums, Cyber bulling), Online Conferencing, Streaming and Media Literacy (Search techniques, website evaluation), etc.

IC3 Digital Literacy GS5 – Living Online

TEST4U TEST4U IC3 Digital Literacy Global Standard 5 (GS5) - Computing Fundamentals Test will help you improve your skills because it contains:

 • 5 Live in ates Questions
 • 138 Quiz Questions

We have incorporated in TEST4U all our years of classroom training experience and teaching techniques. As a result, TEST4U covers 100% the syllabus of Certiport Certification Body.

Download the IC3 Digital Literacy Global Standard 5 – Living Online Test which contains tests and exercises for practice.

If you have questions about participation fees (price per unit), please contact one of the certified examination centers of the Certification Body.

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
CPU: Pentium® 4 (or newer)
RAM: 512ΜΒ +
Hard disk free space: 1-10GB
Minimum screen resolution: 1280x720 (μέγεθος κειμένου, εφαρμογών και άλλων στοιχείων 100%)

Operating system: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (updated with newer service pack - Region Format: English (USA))
Internet Explorer: 7.0+
MS Office Word 365/2019/2016/2013 - English Version (Fully Functional) must be installed - There must be only one version installed
Continuous Internet connection is required
Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2019
Ύλη
Το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτει την παρακάτω ύλη. Κάνοντας κλικ σε κάθε καρτέλα μπορείτε να δείτε ποια αντικείμενα καλύπτει καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων.
TEST4U
  IN-ATES ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
QUIZ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
  5 138 143
ΕΝΟΤΗΤΑ 11. Internet Navigation ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 24 25
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Common Functionality ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 13 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 33. Email Clients ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 18 18
ΕΝΟΤΗΤΑ 44. Calendaring ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 9 9
ΕΝΟΤΗΤΑ 55. Social Media ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 19 19
ΕΝΟΤΗΤΑ 66. Communications ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 12 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 77. Online Conferencing ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 12 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 88. Streaming ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 12 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 99. Digital Principles/Ethics/Skills/Citizenship ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 19 19

TEST4U premium quality
Δείτε την ποιότητα
των ερωτήσεων μας
Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας στείλουμε άμεσα 55 ερωτήσεις