1. Αρχική Σελίδα 
 2. /
 3. e-tests 
 4. / TEST4U MTA 98-382 | Introduction to Programming Using JavaScript - Ελληνική έκδοση

TEST4U MTA 98-382 | Introduction to Programming Using JavaScript
Ελληνική έκδοση

Τελευταία ενημέρωση: 29/08/2020
Εμπιστεύομαι το TEST4U γιατί έχει:
 • Ποικιλία - 170 ερωτήσεις για εκμάθηση του TEST4U MTA 98-382
 • Βοήθεια - 74 Ενσωματωμένες λύσεις, μία ξεχωριστή για κάθε ερώτηση
 • Ώρες Εξάσκησης - Αγορά χρόνου προς εξάσκηση σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες
 • Απεριόριστα Τεστ - Κανένας περιορισμός στο πλήθος των επαναλήψεων κάθε ερώτησης, σε αντίθεση με άλλα λογισμικά
 • Οργάνωση - Ξεχωριστές υποκατηγορίες
 • Άμεσο Αποτέλεσμα - Αξιολόγηση ορθότητας των απαντήσεων
 • Πληρότητα - 100% κάλυψη της εξεταστέας ύλης
 • Καταλληλότητα - Ίδιο περιβάλλον με τις εξετάσεις
 • Ευελιξία - Εξάσκηση σε όποιο μηχάνημα θέλω
 • Αναβαθμίσεις - Πρόσβαση στις νέες εκδόσεις


MTA-98-382

Η JavaScript ξεκίνησε ως γλώσσα διεπαφής. Η εισαγωγή των παραγώγων της για προγραμματισμό διακομιστή, όπως το node.js, της έδωσε μια σημαντική ώθηση στην δημοτικότητα στην κοινότητα των προγραμματιστών.

Αυτή η εκθετική αύξηση της δημοτικότητάς της οδήγησε στη δημιουργία της εξέτασης ΜΤΑ 98-382 από τη Microsoft για πιστοποίηση στον προγραμματισμό JavaScript. Για να περάσετε τις εξετάσεις, θα χρειαστείτε πολλά περισσότερα από μερικές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Το TEST4U έχει την λύση. Θα ενισχύσει τις δεξιότητές σας και θα σας προετοιμάσει για την εξέταση MTA 98-382. Η βασισμένη στην εξέταση εκπαίδευση που το TEST4U παρέχει θα σας δώσει την απαραίτητη σιγουριά την ώρα της εξέτασης.

Το εκπαιδευτικό προϊόν TEST4U για την εξέταση 98-382 καλύπτει τα θέματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών, έτσι ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε τις δεξιότητες που αξιολογεί η εξέταση. Με αυτόν τον τρόπο παρέχει στον σπουδαστή μια πιο εμπεριστατωμένη γνώση των προαναφερθέντων θεμάτων και μάλιστα προχωρά μερικά ακόμη βήματα. Περιέχει περίπου 170 ερωτήσεις, αριθμός σημαντικά υψηλότερος από ό, τι παρέχουν άλλα προγράμματα εκπαίδευσης, όπως το GMetrix ή το Measure Up.

Δείτε τι είπαν για εμάς
Δείτε τι είπαν για εμάς


 


Τι προσφέρει το TEST4U;

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας MTA 98-382 TEST4U, θα γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε την JavaScript και θα αποκτήσετε τις βάσεις για να εμβαθύνετε σε όλες τις δυνατότητές της.

Για το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις (τιμή ανά ενότητα) επικοινωνήστε με πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα του φορέα, όπως η Certiport ή η Pearson Vue.

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Απαιτείται συνεχόμενη σύνδεση στο Internet
Φυλλομετρητής (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)
Τελευταία ενημέρωση: 29/08/2020
Ύλη
Το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτει την παρακάτω ύλη. Κάνοντας κλικ σε κάθε καρτέλα μπορείτε να δείτε ποια αντικείμενα καλύπτει καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων.
TEST4U
  IN-ATES ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
QUIZ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
  74 96 170
Program with JavaScript Operators, Methods, and Keywords 9 30 39
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Complete or debug code that uses assignment and arithmetic operators ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 8 10
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Apply JavaScript best practices ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 10 11
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Evaluate the use of inline and external scripts ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 4 6
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Implement exception handling ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 2 3
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Complete and debug code that interacts with the Browser Object Model (BOM) ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 6 9
Program with Variables, Data Types, and Functions 32 29 61
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Declare and use variables of primitive data types ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7 6 13
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Declare and use arrays ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9 8 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Complete and debug code that uses objects ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 2 5
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Complete and debug code that uses built-in Math functions ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9 8 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Complete and debug a function that accepts parameters and returns a value ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 5 9
Implement and Analyze Decisions and Loops 8 7 15
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Evaluate expressions that use logical and comparison operators ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 4 4
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Complete and debug decision statements ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 1 5
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Complete and debug loops ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 2 6
Interact with the Document Object Model 12 13 25
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Identify and construct the Document Object Model (DOM) tree ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 4 6
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Identify and handle HTML events ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 5 10
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Complete and debug code that outputs to an HTML document ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 2 5
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Complete and debug code that locates, modifies, and adds HTML elements and attributes ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 2 4
Interact with HTML Forms 13 17 30
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Complete and debug code that retrieves input from forms and sets form field values ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 5 6
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Complete and debug code that performs input validation ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 4 9
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Describe the form submission process ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7 8 15

TEST4U premium quality
Δείτε την ποιότητα
των ερωτήσεων μας
Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας στείλουμε άμεσα 55 ερωτήσεις