1. Αρχική Σελίδα 
 2. /
 3. e-tests 
 4. / Linux Administrator - Exam 101-500

Linux Administrator
Exam 101-500

Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2019
Rely on TEST4U because it offers:
 • Variety - 292 exercises for LPIC-1: System Administrator - Exam 101-500
 • Training Hours - Purchase hours for practice according to your individual needs
 • Unlimited Tests - No limit to the times a question runs, unlike competitive software
 • Classification - Distinct subcategories ?
 • Feedback - Immediate evaluation of answers ?
 • Help - Incorporated Video-solutions ?
 • Plenitude - It covers 100% the certification syllabus
 • Adequacy - Same environment as the exams’
 • Flexibility - Practice on any Computer
 • Updates - Access to updated version


TEST4U LPIC-1: System Administrator: Exam 101-500


Linux is one of the most popular solutions when it comes to server deployment.

The Linux Professional Institute launched the LPIC-1 to cover the need for a certification that would validate the ability of candidates to perform the tasks needed from a Linux System Administrator.

The 101-500 exam is the first exam that a candidate needs to pass, to earn the LPIC-1 certification.

The TEST4U Team recognized the need for an advanced and innovative training tool for those who want to pass the 101 exam.
The TEST4U tool is the only one that provides live questions that cover the full extent of the 101-500 objectives (version 5.0).

This means, that while training, you get to test your skills using an actual Linux server made just for you.
This way you complete daily maintenance tasks and learn, getting your hands dirty.

Don’t worry if you mess up your test server. After each question you will have a brand-new Linux installation to mess up.

The TEST4U training system for the 101 exam will be ready soon, so make sure you subscribe to our newsletter to be notified the minute it launches.
It will cover the whole syllabus of version 5.0 of the 101 exam, with over 200 questions including about 100 live questions for real world system administration tasks.

Δείτε τι είπαν για εμάς
Δείτε τι είπαν για εμάς


 
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Continuous Internet connection is required
Internet browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)
Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2019
Ύλη
Το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτει την παρακάτω ύλη. Κάνοντας κλικ σε κάθε καρτέλα μπορείτε να δείτε ποια αντικείμενα καλύπτει καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων.
TEST4U
  IN-ATES ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
QUIZ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
  100 192 292
Topic 101: System Architecture 9 53 62
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 101.1 Determine and configure hardware settings ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 19 24
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 101.2 Boot the system ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 17 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 101.3 Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 17 21
Topic 102: Linux Installation and Package Management 4 53 57
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 102.1 Design hard disk layout ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 11 11
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 102.2 Install a boot manager ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 12 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 102.3 Manage shared libraries ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 5 6
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 102.4 Use Debian package management ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 9 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 102.5 Use RPM and YUM package management ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 9 9
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 102.6 Linux as a virtualization guest ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 7 7
Topic 103: GNU and Unix Commands 66 63 129
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 103.1 Work on the command line ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 11 17 28
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 103.2 Process text streams using filters ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 13 4 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 103.3 Perform basic file management ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 20 10 30
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 103.4 Use streams, pipes and redirects ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 4 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 103.5 Create, monitor and kill processes ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9 10 19
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 103.6 Modify process execution priorities ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 3 5
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 103.7 Search text files using regular expressions ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1 8 9
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 103.8 Basic file editing ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 7 9
Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard 21 23 44
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 104.1 Create partitions and filesystems ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 8 10
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 104.2 Maintain the integrity of filesystems ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 2 5
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 104.3 Control mounting and unmounting of filesystems ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 2 7
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 104.5 Manage file permissions and ownership ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 3 7
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 104.6 Create and change hard and symbolic links ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 4 7
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 104.7 Find system files and place files in the correct location ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 4 8

TEST4U premium quality
Δείτε την ποιότητα
των ερωτήσεων μας
Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας στείλουμε άμεσα 55 ερωτήσεις