1. Αρχική Σελίδα 
 2. /
 3. e-tests 
 4. / Data Analysis - Αγγλική έκδοση

Data Analysis
Αγγλική έκδοση

Τελευταία ενημέρωση: 22/07/2020
Εμπιστεύομαι το TEST4U γιατί έχει:
 • Ποικιλία - 765 ερωτήσεις για εκμάθηση του Data Analysis
 • Βοήθεια - 727 ενσωματωμένες βιντεολύσεις?, μία ξεχωριστή για κάθε ερώτηση
 • Ώρες Εξάσκησης - Αγορά χρόνου προς εξάσκηση σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες
 • Απεριόριστα Τεστ - Κανένας περιορισμός στο πλήθος των επαναλήψεων κάθε ερώτησης, σε αντίθεση με άλλα λογισμικά
 • Οργάνωση - Ξεχωριστές υποκατηγορίες?
 • Άμεσο Αποτέλεσμα - Αξιολόγηση ορθότητας των απαντήσεων?
 • Πληρότητα - 100% κάλυψη της εξεταστέας ύλης
 • Καταλληλότητα - Ίδιο περιβάλλον με τις εξετάσεις
 • Ευελιξία - Εξάσκηση σε όποιο μηχάνημα θέλω
 • Αναβαθμίσεις - Πρόσβαση στις νέες εκδόσεις
 • Περισσότεροι από 700.000 υποψήφιοι εμπιστεύτηκαν το TEST4U από το 2003


TEST4U - Data Analysis

Η καθημερινή εργασία ενός data analyst απαιτεί ευρεία γκάμα δεξιοτήτων και καλή γνώση του Excel.

Εάν ο εργασιακός σας στόχος είναι να γίνετε ένας επιτυχημένος αναλυτής, αλλά χρειάζεστε λίγες περισσότερες δεξιότητες για την χρήση του MS-Excel, το TEST4U Data Analisis αποτελεί τον απόλυτο διαδραστικό οδηγό εκπαίδευσης!

Δείτε τι είπαν για εμάς
Δείτε τι είπαν για εμάς


 

Το TEST4U θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε πολύτιμες δεξιότητες, καθώς:

 • Θα μάθετε την χρήση περισσότερων από 180 συναρτήσεων στο Excel, που αφορούν:

  • Διαχείριση κειμένου (text manipulation)
  • Αριθμητικούς Υπολογισμούς (mathematical calculation)
  • Λογικές αποφάσεις (logical decisions)
  • Όλες τις συναρτήσεις lookup (lookup functions) με τις οποίες μπορείτε να ανακτήσετε δεδομένα από τα φύλλα εργασίας
  • Σχεδόν όλες τις οικονομικές συναρτήσεις (financial functions) και
  • Σχεδόν όλες τις στατιστικές συναρτήσεις (statistical functions) που περιέχει το Excel

 • Θα μάθετε την χρήση των τύπων array and multi-sheet (array and multi-sheet formulas), οι οποίοι παρέχουν την ευελιξία που απαιτείται για την χρήση δεδομένων από πολλαπλές πηγές (multiple sources).

 • Τα ενσωματωμένα Εργαλεία Πρόβλεψης (built-in what-if tools) του Excel μαζί με το Πρόσθετο Επίλυσης (Solver add-in) αποτελούν τον πιο σίγουρο τρόπο για την απάντηση στα καθημερινά ερωτήματα και προβλήματα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε (για παράδειγμα, ποια θα πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγής ενός εργοστασίου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του επόμενου μήνα).

 • Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τα λάθη, ωστόσο το κεφάλαιο περί Εργαλείων Ελέγχου (Auditing tools) θα σας μάθει πώς να τα ελαχιστοποιείτε.

  data analysis - διαγραμμα σχέσεων κελιών
 • Διαχείριση Δεδομένων (Data Management): Το κεφάλαιο που ασχολείται με την διαχείριση δεδομένων θα διευρύνει τις γνώσεις σας στον χειρισμό δεδομένων (data manipulation) δείχνοντάς σας τρόπους να:

  • Εισάγετε δεδομένα από ποικίλες πηγές (Import data from various sources)
  • Εφαρμόζετε Φίλτρα στα δεδομένα (Filter data)
  • Ταξινομείτε δεδομένα (Sort data)
  • Χρησιμοποιείτε στοιχεία ελέγχου φορμών (form controls) ώστε να είστε σε θέση να δημιουργήσετε φύλλα εργασίας dashboard (dashboard-like sheets)
  • Χρησιμοποιείτε το πρόσθετο Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analysis Tool Pak add-in).

 • Το πρόσθετο Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analysis Tool Pak add-in) σε συνδυασμό με το πρόσθετο Επίλυσης (Solver add-in) αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την απάντηση περισσότερο εξειδικευμένων ερωτήσεων, που αποτελούν κομμάτι της καθημερινής εργασίας όσων ασχολούνται με στατιστική ανάλυση (statistical analysis), ή μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών (business modelling). Θα εκπαιδευτείτε στον τρόπο απάντησης αυτών των ερωτημάτων μέσα από περισσότερα από τριάντα (30) παραδείγματα εμπνευσμένα από την επιχειρηματική πραγματικότητα (εκτέλεση και ερμηνεία της στατιστικής Παλινδρόμησης, πρόβλεψη εσόδων ή εκτέλεση προσομοίωσης Monte Carlo).

 • Power Maps! Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πρόσθετα του Excel, στο οποίο αφιερώσαμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο!

  data analysis - Power maps
 • Θα είστε σε θέση να αποσπάσετε πολύτιμη πληροφόρηση από τα δεδομένα ενός Πίνακα Pivot (Pivot Table): Μετά το πέρας της εξάσκησης, θα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τους Πίνακες Pivot και να εκμεταλλευτείτε όλα τα χαρακτηριστικά τους, όπως να χρησιμοποιήσετε αναλυτές (slicers), γραμμές τάσης (trendlines) και διαγράμματα pivot (pivot charts). Επιπλέον, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε όλα τα δεδομένα σας με το Power View.

 • Η χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη, ειδικά όταν επιθυμείτε να αποσπάσετε ένα τμήμα τους. Το Excel παρέχει ένα εργαλείο για την δημιουργία ερωτημάτων πάνω στα δεδομένα του φύλλου εργασίας, όπως σε μία βάση δεδομένων. Το εργαλείο αυτό ονομαζόταν Power Query στις παλαιότερες εκδόσεις του Excel, και αποφασίσαμε να του αφιερώσουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο.

 • Ο μεγάλος όγκος δεδομένων από πολλαπλές πηγές δεν θα προκαλεί πια πονοκεφάλους! Τα ακόλουθα κεφάλαια θα δράσουν αναλγητικά:

  • Πρόσθετο Power Pivot
  • Συναρτήσεις Cube
  • Συναρτήσεις DAX

  data analysis - Power pivot
 • Διαμοιρασμός (Sharing): Η εργασία δεν μένει κρυφή. Την μοιραζόμαστε με προϊσταμένους και συναδέλφους. Θα μάθετε πώς να αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας σας με διαφορετικά φορμάτ (format) και πώς να το μοιράζεστε με την ομάδα εργασίας σας.

 • Υπάρχει ένα εκτενές κεφάλαιο που αφορά την βασική εκπαίδευση στο Excel, χρήσιμο για την περίπτωση όπου θέλετε να ξεσκονίσετε τις γνώσεις σας, ή στην περίπτωση που είστε από τους νέους στον χώρο.Πως λειτουργεί το TEST4U

Το TEST4U Data Analysis Test είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο, διαδραστικό εργαλείο, το οποίο ικανοποιεί τους προσωπικούς εκπαιδευτικούς σας στόχους. Η πολύ-μεσική εμπειρία που παρέχει το TEST4U σας δίνει την δυνατότητα να διευρύνετε τον βαθμό κατανόησης του MS Excel, του πασίγνωστου και ευέλικτου Υπολογιστικού Προγράμματος της Microsoft, με το μεγαλύτερο πλήθος χαρακτηριστικών, για Προχωρημένο Επίπεδο.

Το TEST4U Data Analysis Test θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας διότι περιέχει:

 • 727 Live in ates Ερωτήσεις
 • 38 Ερωτήσεις Quiz

Το TEST4U Data Analysis Test θα σας ενισχύσει κατά την διάρκεια της εκμάθησης: μέσω της πρακτικής εφαρμογής σε ασκήσεις και ερωτήσεις τις οποίες καλείστε να απαντήσετε, όχι με παθητική παρακολούθηση κάποιου ψηφιακού υλικού και απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Εάν οι γνώσεις σας για κάποια θέματα είναι περιορισμένες, μπορείτε να παρακολουθείτε τις σύντομες βιντεολύσεις που θα σας καθοδηγήσουν βήμα-προς-βήμα.

Το TEST4U Data Analysis Test διαφέρει από ένα απλό βιντεομάθημα με μερικές ερωτήσεις κλειστού τύπου. Περιέχει ερωτήσεις, η απάντηση των οποίων απαιτεί να εκτελεστούν σειρά ενεργειών, τις οποίες το TEST4U θα αξιολογήσει. Με αυτόν τον τρόπο το TEST4U προσομοιώνει τις πραγματικές εργασιακές συνθήκες: Δεν μπορείτε να μαντέψετε! Πρέπει να γνωρίζετε ποιες διαδικασίες να ακολουθήσετε προκειμένου να απαντήσετε σωστά.

Η εξειδικευμένη ομάδα μας έχει ενσωματώσει την μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία και τις τεχνικές διδασκαλίας στο TEST4U.

Δοκιμάστε τον τρόπο που λειτουργεί το TEST4U.

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Επεξεργαστής: Pentium® 4 (ή νεότερος)
Μνήμη: 512ΜΒ +
Eλεύθερος χώρος στο δίσκο: 1-10GB
Ελάχιστη ανάλυση οθόνης: 1280x720 (μέγεθος κειμένου, εφαρμογών και άλλων στοιχείων 100%)

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (ενημερωμένο με το τελευταίο service pack - Περιοχή/Μορφή: Αγγλικά (ΗΠΑ))
Internet Explorer 10+
Εγκατεστημένο MS Office Excel 2016 ή 2013 - Ελληνική έκδοση (Πλήρως λειτουργική, ενημερωμένη με το τελευταίο service pack) - Πρέπει να υπάρχει μια μόνο έκδοση εγκατεστημένη
Απαιτείται συνεχόμενη σύνδεση στο Internet
Τελευταία ενημέρωση: 22/07/2020
Ύλη
Το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτει την παρακάτω ύλη. Κάνοντας κλικ σε κάθε καρτέλα μπορείτε να δείτε ποια αντικείμενα καλύπτει καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων.
TEST4U
  IN-ATES ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
QUIZ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
  727 38 765
Basic Excel Training 261 12 273
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Basic Functionality ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 44 6 50
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Cells ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 32 1 33
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Worksheets ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 17 1 18
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Range names ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 0 4
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Formatting ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 40 0 40
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Images and shapes ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 11 0 11
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Charts ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 35 0 35
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Tables ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 10 0 10
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Sorting in Excel ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 0 8
ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Conditional formatting ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 14 0 14
ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Excel Settings ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 13 0 13
ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Printing ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 24 1 25
ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Save and Export ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9 3 12
Auditing tools 35 1 36
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Inquire add-in ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 0 8
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Error Solving ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 27 1 28
Text functions 16 0 16
Mathematical Functions 29 0 29
Logical functions 11 0 11
Date and Time functions 18 0 18
Lookup functions 13 0 13
Financial Functions 39 0 39
Statistical functions 39 0 39
Array Formulas 6 0 6
Multi sheet multi workbook formulas 6 0 6
What-if tools and Solver Add-in 19 0 19
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 What-if tools ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 10 0 10
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Solver Add-in ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9 0 9
Data management 56 0 56
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Filtering data and removing duplicates ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 10 0 10
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Data Analysis Tool Pak ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 0 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Paste Special ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7 0 7
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Import and Validate Data ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 21 0 21
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Creating Grouping and Subtotals ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 0 8
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Form Controls ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 0 8
Statistical Analysis 17 0 17
Business Modelling 17 0 17
PivotTables and slicers 20 0 20
Advanced and Pivot Charts 31 0 31
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Advanced Charts ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 16 0 16
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Pivot Charts ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6 0 6
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Trendlines ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 0 4
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Power View ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5 0 5
Power Maps 26 0 26
Get and Transform with Excel - Power Query 19 0 19
PowerPivot 13 0 13
Cube Functions 5 7 12
DAX functions 0 11 11
Share - Publish - Save as 31 7 38

TEST4U premium quality
Δείτε την ποιότητα
των ερωτήσεων μας
Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας στείλουμε άμεσα 55 ερωτήσεις