1. Αρχική Σελίδα 
 2. /
 3. e-tests 
 4. / TEST4U Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP - Γερμανική έκδοση

TEST4U Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP
Γερμανική έκδοση

Εμπιστεύομαι το TEST4U γιατί έχει:
 • Ποικιλία - 838 ερωτήσεις για εκμάθηση του MS Windows
 • Ώρες Εξάσκησης - Αγορά χρόνου προς εξάσκηση σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες
 • Απεριόριστα Τεστ - Κανένας περιορισμός στο πλήθος των επαναλήψεων κάθε ερώτησης, σε αντίθεση με άλλα λογισμικά
 • Οργάνωση - Ξεχωριστές υποκατηγορίες ?
 • Άμεσο Αποτέλεσμα - Αξιολόγηση ορθότητας των απαντήσεων ?
 • Βοήθεια - Ενσωματωμένες βιντεολύσεις ?
 • Πληρότητα - 100% κάλυψη της εξεταστέας ύλης
 • Καταλληλότητα - Ίδιο περιβάλλον με τις εξετάσεις
 • Ευελιξία - Εξάσκηση σε όποιο μηχάνημα θέλω
 • Αναβαθμίσεις - Πρόσβαση στις νέες εκδόσεις


Είστε Ιδιώτης;

Θέλετε να αποκτήσετε ένα Πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ; Ενδιαφέρεστε για τη βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων σας στους υπολογιστές; Μπορείτε να το πετύχετε από τον χώρο σας με τη χρήση του TEST4U!

Δείτε τι είπαν για εμάς
Δείτε τι είπαν για εμάς


 

Είστε επαγγελματίας;

Αν η επαγγελματική σας ενασχόληση κινείται γύρω από την εκπαίδευση στην πληροφορική, τότε βρίσκεστε ένα βήμα πριν την απογείωση των υπηρεσιών που προσφέρετε! Αν είστε εκπαιδευτικός φορέας, έχετε επιχείρηση ή εργάζεστε στον Δημόσιο Τομέα και σας ενδιαφέρει η διδασκαλία του λειτουργικού συστήματος Windows της Microsoft, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα εκμάθησης εφαρμογών γραφείου.


Τι παρέχει το TEST4U;

Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό (ασκήσεις-τεστ) για θέματα όπως: βασικές λειτουργίες του προγράμματος των Windows, εκμάθηση χειρισμού αρχείων και φακέλων, συμπίεση και αναζήτηση, εκτύπωση εγγράφων κ.λπ. Η συγκεκριμένη έκδοση περιέχει 154 Live in ates και 684 Quiz ερωτήσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε τους υποψήφιους για απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής και θα τους εξοικειώσουν με την διαδικασία των εξετάσεων.

Το TEST4U περιλαμβάνει test και ασκήσεις ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν την ύλη των εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ή την ανανέωση του πιστοποιητικού που έχετε ήδη. Ο τρόπος προσέγγισης θα σας καλύψει απόλυτα, αφού οι ασκήσεις είναι προσαρμοσμένες στα θέματα των εξετάσεων διαφόρων φορέων (π.χ. DIPLOMA, ECDL-ICDL, Microsoft Certiport, Cambridge κ.α.). Καλύπτει όλη την ύλη (syllabus) του φορέα DIPLOMA (DIPLOMA Business Office και DIPLOMA Basic Office) και των φορέων Ecdl Icdl (new profile, core, start 5.0), Microsoft Infotest, Vellum Cambridge, Acta, Key-cert, ICT, Globalcert του ΕΟΠΠΕΠ (ΟΕΕΚ).

Εάν οι γνώσεις σας είναι πολύ περιορισμένες, σας προτείνουμε πριν κάνετε εξάσκηση με το TEST4U, να παρακολουθήσετε τα online βιντεο-μαθήματα για την κάθε ενότητα.

Εγκαταστήστε το MS Windows 10 8 7 Vista XP Test με τεστ και ασκήσεις για εξάσκηση.

Για το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις (τιμή ανά ενότητα) επικοινωνήστε με πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα του φορέα.

Τελευταία ενημέρωση: 25/07/2019
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
Επεξεργαστής: Pentium® 4 (ή νεότερος)
Μνήμη: 512ΜΒ +
Eλεύθερος χώρος στο δίσκο: 1-10GB
Ελάχιστη ανάλυση οθόνης: 1280x720 (μέγεθος κειμένου, εφαρμογών και άλλων στοιχείων 100%)

Λειτουργικό Σύστημα: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 Γερμανική Έκδοση (ενημερωμένο με το τελευταίο service pack - Περιοχή/Μορφή: Γερμανικά (Γερμανίας))
Internet Explorer 7.0+
Σημειωματάριο
Ζωγραφική
Απαιτείται συνεχόμενη σύνδεση στο Internet
Ύλη
Το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτει την παρακάτω ύλη. Κάνοντας κλικ σε κάθε καρτέλα μπορείτε να δείτε ποια αντικείμενα καλύπτει καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων.
ECDL v6.0
  IN-ATES ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
QUIZ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
  154 684 838
1. Computer und mobile Endgeräte 0 286 286
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1. IKT ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 56 56
1.1.1 Wissen, was Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ist.
0 4 4
1.1.2. Arten von IKT-Dienstleistungen und IKTAnwendungsmöglichkeiten kennen, wie: Internet-Dienstleistungen, Mobilfunktechnologie, Office-Anwendungen.
0 52 52
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1.2. Hardware ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 144 144
1.2.1. Wissen, was Hardware ist. Die wichtigsten Computertypen kennen, wie: Desktop-PCs, Notebooks, Tablets. Weitere tragbare Geräte bzw. Mobilgeräte kennen, wie: Smartphones, Media Player (Abspielgeräte), Digitalkameras.
0 26 26
1.2.2. Wissen, was Prozessoren, RAM (Random Access Memory) und Speicher sind. Deren Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit von Computern und Mobilgeräten verstehen.
0 42 42
1.2.3. Die wichtigsten internen und externen Geräte kennen, wie: Drucker, Monitor, Scanner, Tastatur, Maus bzw. Touchpad, Webcam, Lautsprecher, Mikrofon, Dockingstation.
0 62 62
1.2.4. Gebräuchliche Schnittstellen für die Eingabe bzw. Ausgabe kennen, wie: USB, HDMI.
0 14 14
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 1.3. Software und Lizenzierung ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 74 74
1.3.1. Wissen, was Software ist. Die wichtigsten Arten von Software unterscheiden können, wie: Betriebssystem, Anwendungssoftware. Wissen, dass Software lokal installiert oder online verfügbar sein kann.
0 18 18
1.3.2. Wissen, was ein Betriebssystem ist. Einige gängige Betriebssysteme für Computer und Mobilgeräte kennen.
0 17 17
1.3.3. Beispiele für Softwareanwendungen und deren Einsatzgebiete kennen, wie: Office- Anwendungen, Kommunikation, soziale Netzwerke, Medien, Design, Apps.
0 21 21
1.3.4. Den Begriff Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA, End User License Agreement) kennen. Wissen, dass Software vor Gebrauch lizenziert werden muss.
0 9 9
1.3.5. Lizenzmodelle kennen und unterscheiden, wie: proprietäre Software, Open Source, Shareware, Freeware. Begriffe kennen wie: Probeversion, Testversion, Demoversion.
0 9 9
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 1.4. Hochfahren und Herunterfahren ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 12 12
1.4.1. Den Computer starten und sich mit Benutzername und Passwort anmelden.
0 2 2
1.4.2. Sich ordnungsgemäß am Computer abmelden, einen Computer ordnungsgemäß herunterfahren, einen Neustart ordnungsgemäß ausführen.
0 10 10
2. Desktop, Symbole, Einstellungen 48 71 119
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 2.1. Desktop und Symbole ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 31 39
2.1.1. Verwendung und Zweck von Desktop und Taskleiste verstehen.
0 8 8
2.1.2. Übliche Symbole für Dateien, Ordner, Anwendungen, Drucker, Laufwerke, Verknüpfungen/Aliasse, Papierkorb kennen.
1 17 18
2.1.3. Symbole markieren und verschieben.
0 3 3
2.1.4. Verknüpfung/Alias erstellen, umbenennen, löschen.
7 3 10
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.2. Fenster verwenden ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 15 18 33
2.2.1. Die verschiedenen Bereiche eines Fensters kennen: Titelleiste, Menüleiste, Symbolleiste, Multifunktionsleiste bzw. Menüband, Statusleiste, Bildlaufleiste.
2 12 14
2.2.2. Fenster öffnen, minimieren, wiederherstellen, maximieren, verkleinern, verschieben, schließen; Fenstergröße anpassen.
12 5 17
2.2.3. Zwischen geöffneten Fenstern wechseln.
1 1 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 2.3. Werkzeuge und Einstellungen ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 25 22 47
2.3.1. Verfügbare Hilfe-Funktionen verwenden.
1 2 3
2.3.2. Grundlegende Systeminformationen des Computers anzeigen: Name und Versionsnummer des Betriebssystems, installierter RAM.
5 2 7
2.3.3. Desktop-Einstellungen ändern: Datum und Uhrzeit, Lautstärke, Desktophintergrund, Bildschirmauflösung.
8 7 15
2.3.4. Tastatur-Eingabesprache hinzufügen, wechseln, entfernen; die Standardeingabesprache festlegen.
0 4 4
2.3.5. Eine nicht mehr reagierende Anwendung beenden.
1 1 2
2.3.6. Anwendungssoftware installieren, deinstallieren.
8 2 10
2.3.8. Screenshot vom gesamten Bildschirm, vom aktiven Fenster erstellen.
2 4 6
3. Datenausgabe 18 19 37
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 3.1. Arbeiten mit Text ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 10 11 21
3.1.1. Ein Textverarbeitungsprogramm öffnen, beenden; Dateien öffnen, schließen.
4 2 6
3.1.2. Text in ein Dokument eingeben.
1 0 1
3.1.3. Text innerhalb eines Dokuments oder zwischen geöffneten Dokumenten kopieren bzw. verschieben. Einen Screenshot in ein Dokument einfügen.
0 5 5
3.1.4. Ein Dokument benennen und an einem Ort auf einem Laufwerk speichern. Ein Dokument unter einem anderen Namen und/oder an einem anderen Ort speichern.
5 4 9
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 3.2. Drucken ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 8 16
3.2.1. Einen Drucker installieren, deinstallieren. Eine Testseite drucken.
2 1 3
3.2.2. Einen installierten Drucker als Standarddrucker festlegen.
2 3 5
3.2.3. Ein Dokument mit einem Textverarbeitungsprogramm ausdrucken.
2 0 2
3.2.4. Einen Druckauftrag anzeigen, anhalten, fortsetzen, neu starten, abbrechen.
2 4 6
4. Dateiverwaltung 88 105 193
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 4.1. Dateien und Ordner ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 35 46 81
4.1.1. Verstehen, wie mit einem Betriebssystem Laufwerke, Ordner und Dateien in einer hierarchischen Struktur organisiert werden. Zwischen Laufwerken, Ordnern, Unterordnern, Dateien navigieren. Ordner erweitern, reduzieren.
1 14 15
4.1.2. Eigenschaften einer Datei, eines Ordners anzeigen: Name, Größe, Speicherort.
5 1 6
4.1.3. Die Ansicht zur Anzeige von Dateien und Ordnern ändern, wie: Kacheln, Symbole, Liste, Details.
7 6 13
4.1.4. Übliche Dateitypen kennen, wie: Textverarbeitungsdatei, Tabellenkalkulationsdatei, Präsentationsdatei, Dateien im Portable Document Format (pdf), Bilddatei, Audiodatei, Videodatei, komprimierte Datei, ausführbare Datei.
0 8 8
4.1.5. Laufwerk, Ordner, Datei öffnen.
3 6 9
4.1.6. Gute Praxis für die Vergabe von Ordner- und Dateinamen anwenden: aussagekräftige Namen verwenden, um die Suche und die Organisation von Ordnern und Dateien zu erleichtern.
0 3 3
4.1.7. Ordner erstellen.
5 0 5
4.1.8. Ordner und Dateien umbenennen.
2 1 3
4.1.9. Dateien anhand bestimmter Eigenschaften suchen: Dateiname, Teil des Dateinamens (falls erforderlich mit Platzhaltern), Inhalt, Änderungsdatum.
11 6 17
4.1.10. Liste der zuletzt verwendeten Dateien anzeigen.
1 1 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 4.2. Dateien und Ordner organisieren ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 44 14 58
4.2.1. Eine Datei oder einen Ordner bzw. mehrereaufeinander folgende oder nicht aufeinander folgende Dateien oder Ordner auswählen.
6 4 10
4.2.2. Dateien in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge nach Name, Größe, Typ oder Änderungsdatum sortieren.
8 6 14
4.2.3. Ordner, Dateien in einen anderen Ordner bzw. auf ein anderes Laufwerk kopieren oder verschieben.
16 0 16
4.2.4. Ordner, Dateien löschen bzw. in den Papierkorb verschieben; Ordner, Dateien in den ursprünglichen Speicherorten wiederherstellen.
13 3 16
4.2.5. Den Papierkorb leeren.
1 1 2
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 4.3. Speicher und Komprimierung ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9 45 54
4.3.1. Die wichtigsten Speichermedien kennen, wie: interne Festplatte, externe Festplatte, Netzlaufwerk, CD, DVD, Blu-ray Disc, USBStick, Speicherkarte, Online-Datenspeicher.
0 20 20
4.3.2. Die Maßeinheit für die Größe von Dateien und Ordnern und für die Kapazität von Speichermedien kennen, wie: KB, MB, GB, TB
0 18 18
4.3.3. Information über den verfügbaren Speicherplatz von Datenträgern anzeigen.
3 0 3
4.3.4. Sinn und Zweck von Datei-/Ordnerkomprimierung verstehen.
0 7 7
4.3.5. Dateien, Ordner komprimieren.
3 0 3
4.3.6. Komprimierte Dateien, Ordner in einen Ordner auf einem Laufwerk extrahieren.
3 0 3
5. Netzwerke 0 104 104
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 5.1. Grundbegriffe zu Netzwerk ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 82 82
5.1.1. Wissen, was ein Netzwerk ist. Den Verwendungszweck eines Netzwerks kennen: gesicherter Zugriff auf Geräte und Daten, gemeinsame Nutzung.
0 18 18
5.1.2. Wissen, was das Internet ist. Die wichtigsten Anwendungsgebiete kennen, wie: World Wide Web (WWW), VoIP (Voice over Internet Protocol), E-Mail, IM (Instant Messaging).
0 40 40
5.1.3. Wissen, was Intranet und Virtual Private Network (VPN) sind. Wissen, wofür man sie hauptsächlich verwendet.
0 10 10
5.1.4. Verstehen, was Übertragungsrate bedeutet, und wie sie gemessen wird: Bits pro Sekunde (bit/s), Kilobits pro Sekunde (Kbit/s), Megabits pro Sekunde (Mbit/s), Gigabits pro Sekunde (Gbit/s).
0 10 10
5.1.5. Wissen, was Herunterladen (Download) von einem Netzwerk und Hochladen (Upload) auf ein Netzwerk bedeutet.
0 4 4
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 5.2. Zugriff auf ein Netzwerk ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 22 22
5.2.1. Verschiedene Möglichkeiten für die Verbindung zum Internet kennen, wie: Telefonleitung, Mobilfunktechnologie (z.B. UMTS, LTE), Kabel, Wi-Fi bzw. WLAN, Satellit.
0 16 16
5.2.2. Wissen, was ein Internet Service Provider (ISP) ist. Wichtige Kriterien zur Beurteilung von Internet-Anbietern kennen, wie: Upload- Geschwindigkeit, Download-Geschwindigkeit, Datenvolumen, Kosten.
0 4 4
5.2.3. Den Status eines Drahtlosnetzwerks erkennen: geschützt/sicher, offen.
0 1 1
5.2.4. Eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen.
0 1 1
6. Sicherheit und Wohlbefinden 0 99 99
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 6.1. Daten und Geräte schützen ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 35 35
6.1.1. Regeln für Erstellung und Verwendung von Passwörtern kennen, wie: ausreichende Passwortlänge, angemessene Mischung aus Zeichen und Ziffern, Passwörter niemandem mitteilen, Passwörter regelmäßig wechseln.
0 7 7
6.1.2. Wissen, was eine Firewall ist und ihre Aufgaben kennen.
0 3 3
6.1.3. Verstehen, warum man regelmäßig Backups erstellen soll und warum man sie an räumlich getrennten Orten aufbewahren sollte.
0 17 17
6.1.4. Verstehen, warum Antiviren-Software regelmäßig aktualisiert werden muss, und wissen, wann man Betriebssysteme und Software-Anwendungen aktualisieren sollte.
0 8 8
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 6.2. Malware ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 33 33
6.2.1. Wissen, was Malware ist. Verschiedene Typen von Malware kennen, wie: Virus, Wurm, Trojaner, Spyware.
0 12 12
6.2.2. Wissen, wie Malware einen Computer oder ein Mobilgerät infizieren kann.
0 13 13
6.2.3. Einen Computer mit Antiviren-Software scannen.
0 8 8
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 6.3. Gesundheit und Green IT ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 31 31
6.3.1. Maßnahmen kennen, die zur Gesunderhaltung bei der Computerarbeit beitragen: regelmäßig Pausen einlegen, auf richtige Beleuchtung und Körperhaltung achten.
0 15 15
6.3.2. Energiesparmaßnahmen bei Computern und Mobilgeräten kennen: Ausschalten, Einstellungen zur automatischen Abschaltung, Hintergrundbeleuchtung, Einstellungen für Ruhezustand.
0 2 2
6.3.3. Verstehen, dass Computer, Mobilgeräte, Batterien/Akkus, Druckerpatronen und Papier recycelt werden sollten.
0 4 4
6.3.4. Hilfsmittel für einen barrierefreien Zugang kennen, wie: Spracherkennungssoftware, Bildschirmleseprogramm (Screenreader), Bildschirmvergrößerung/Bildschirmlupe, Bildschirmtastatur, kontraststarke Darstellung.
0 10 10
TEST4U
  IN-ATES ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
QUIZ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [?]
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
  154 223 377
ΕΝΟΤΗΤΑ 1Erste Schritte ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 15 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 2Grundfunktionen 1 ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4 18 22
ΕΝΟΤΗΤΑ 3Grundfunktionen 2 ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 21 2 23
ΕΝΟΤΗΤΑ 4Grundfunktionen 3 ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 19 19
ΕΝΟΤΗΤΑ 5Editor ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 6 14
ΕΝΟΤΗΤΑ 6Icons ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6 23 29
ΕΝΟΤΗΤΑ 7Windows ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 10 16 26
ΕΝΟΤΗΤΑ 8Grundlegende Konzepte 1 ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 17 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 9Grundlegende Konzepte 2 ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 20 20
ΕΝΟΤΗΤΑ 10Ordner 1 ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2 19 21
ΕΝΟΤΗΤΑ 11Ordner 2 ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 24 0 24
ΕΝΟΤΗΤΑ 12Dateien 1 ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3 21 24
ΕΝΟΤΗΤΑ 13Dateien 2 ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 25 0 25
ΕΝΟΤΗΤΑ 14Kopieren-Ausschneiden-Einfügen ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 15 1 16
ΕΝΟΤΗΤΑ 15Löschen-Wiederherstellen ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8 4 12
ΕΝΟΤΗΤΑ 16Suchen ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 11 6 17
ΕΝΟΤΗΤΑ 17Komprimierung ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6 7 13
ΕΝΟΤΗΤΑ 18Computer Viren ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 0 22 22
ΕΝΟΤΗΤΑ 19Drucken ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9 7 16

TEST4U premium quality
Δείτε την ποιότητα
των ερωτήσεων μας
Εισάγετε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας στείλουμε άμεσα 55 ερωτήσεις


TEST4U lovely cat.
Ενημέρωση αλλαγής τιμής

Θα ενημερωθείτε μόλις η τιμή του προϊόντος αλλάξει.