01  Τι μπορεί να κάνει κανείς με το Excel;
 02  Ανοιγμα της εφαρμογής
 03  Ανάλυση της πρώτης οθόνης
Γραμμή Μενού
Γραμμές εργαλείων
Εμφάνιση
Απόκρυψη
Μετακίνηση
Γραμμή τύπων
Μεγιστοποίηση-Ελαχιστοποίηση του παραθύρου της εφαρμογής
Παράθυρο εργασιών
Φύλλα εργασίας
Περιγραφή φύλλου εργασίας
Δείκτες ποντικιού
 04  Δημιουργία βιβλίου εργασίας
Από το εικονίδιο
Από το μενού Αρχείο/Δημιουργία
Από πρότυπο
 05  Αποθήκευση βιβλίου εργασίας
Αποθήκευση ως
Αποθήκευση
Αποθήκευση με διαφορετικό τύπο
Αποθήκευση ως πρότυπο
 06  Ανοιγμα βιβλίου εργασίας
Από το εικονίδιο
Από το μενού Αρχείο /Ανοιγμα
 07  Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών βιβλίων
Από το μενού Παράθυρο
Από τη γραμμή εργασιών
 08  Κλείσιμο βιβλίου εργασίας - εφαρμογής
 09  Επιλογή
Κελιού
Περιοχής κελιών
Μη γειτονικών κελιών
Γραμμής
Στήλης
Όλοκληρου του φύλλου εργασίας
Περισσοτέρων του ενός φύλλων εργασίας
Ολόκληρου του βιβλίου εργασίας
 10  Δεδομένα
Εισαγωγή δεδομένων
Διαγραφή δεδομένων
Επεξεργασία-αντικατάσταση δεδομένων
Μετακίνηση
Αντιγραφή
Ταξινόμηση
Αναζήτηση
Αντικατάσταση
 11  Στήλες και γραμμές
Εισαγωγή
Διαγραφή
Επιλογή
Απόκρυψη και επανεμφάνιση
Διαίρεση παραθύρου
Σταθεροποίηση και αποσταθεροποίηση
Αλλαγή πλάτους και ύψους
 12  Φύλλα εργασίας
Εισαγωγή
Μετονομασία
Διαγραφή
Μετακίνηση
Αντιγραφή
Επιλογή φύλλου
Εναλλαγή μεταξύ φύλλων εργασίας
 13  Τύποι
Εισαγωγή τύπου
Αντιγραφή και επικόλληση
Αντιγραφή των τύπων με τη λαβή συμπλήρωσης
Τροποποίηση τύπων
Σειρά τελεστών
 14  Τιμές σφαλμάτων
#####
ΔΙΑΙΡ/0!
#ΟΝΟΜΑ?
#ΑΝΑΦ!
#ΤΙΜΗ!
Κυκλική αναφορά
 15  Λαβή συμπλήρωσης
Εισαγωγή μηνών
Εισαγωγή αριθμών
Ημερών εβδομάδας
Αντιγραφή κειμένου
 16  Προβολές
Κανονική
Προεπισκόπησης αλλαγών σελίδας
Προσθήκη και κατάργηση αλλαγών σελίδας
Zoom στο φύλλο εργασίας
 17  Μορφοποίηση
Γραμματοσειράς
Περιγράμματος
Σκίασης-μοτίβου
Αριθμών
Νομισματικής μονάδας
Ποσοστού
Ημερομηνίας
Συγχώνευση κελιών
Στοίχιση κειμένου
Περιστροφή κειμένου
Αναδίπλωση κειμένου
Αντιγραφή μορφοποίησης με το πινέλο
Αφαίρεση μορφοποίησης
 18  Εισαγωγή
Συμβόλων
Εικόνων
Σχολίων
 19  Αναφορές κελιών
Σχετικές
Απόλυτες
Μικτές
Συχνά λάθη στις αναφορές
 20  Γραφήματα
Τύποι και δευτερεύοντες τύποι γραφημάτων
Ανάλυση γραφήματος
Δημιουργία γραφήματος
Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή, αλλαγή μεγέθους
Επεξεργασία
Αλλαγή του τύπου του γραφήματος
Αλλαγή του τίτλου του γραφήματος
Αλλαγή της θέσης του υπομνήματος
Αξονες σε γραφήματα στηλών και ράβδων
Μορφοποίηση γραφήματος
Εκτύπωση
 21  Συναρτήσεις
Sum - Αθροισμα
Max - Μέγιστη τιμή
Min - Ελάχιστη τιμή
Average - Μέσος όρος
Count - Πλήθος κελιών με αριθμητικά δεδομένα
Counta - Πλήθος κελιών που δεν είναι κενά
If
Υπολογισμοί στην γραμμή κατάστασης
 22  Διαμόρφωση σελίδας
Προσανατολισμός
Κλίμακα
Μέγεθος χαρτιού
Περιθώρια
Κεφαλίδες και υποσέλιδα
Επανάληψη γραμμών και στηλών στην εκτύπωση
Επικεφαλίδες γραμμών και στηλών
Γραμμές πλέγματος
 23  Προεπισκόπηση εκτύπωσης και Εκτύπωση
Περιοχή εκτύπωσης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης
Εκτύπωση βιβλίου εργασίας
Εκτύπωση επιλεγμένων φύλλων εργασίας
Εκτύπωση φύλλου εργασίας
Αντίτυπα εκτύπωσης
 24  Αλλα χαρακτηριστικά
Ιδιότητες αρχείου
Ορισμός προεπιλεγμένου φακέλου αποθήκευσης και ανοίγματος αρχείων και ορισμός ονόματος χρήστη
Ορθογραφικός έλεγχος
Βοήθεια για το Excel