01  Ποντίκι και πληκτρολόγιο
Κλικ (με το αριστερό πλήκτρο)
Διπλό κλικ (με το αριστερό πλήκτρο).
Μεταφορά και απόθεση (drag 'n drop)
Σύρσιμο
Κλικ (με το δεξί πλήκτρο)
Πως πληκτρολογούμε;
Διάφορα παιχνίδια με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο
 02  Η επιφάνεια Εργασίας
Συντομεύσεις
Φόντο της επιφάνειας εργασίας
Γραμμή Εργασιών
Μετακίνηση της γραμμής εργασιών;
Κλείδωμα της γραμμής εργασιών;
Τι είναι η αυτόματη απόκρυψη;
Εμφάνιση της γραμμής γρήγορης εκκίνησης στην γραμμή εργασιών;
 03  Παράθυρα
Μέγεθος παραθύρου
Μεγιστοποίηση
Επαναφορά
Ελαχιστοποίηση
Κλείσιμο του παραθύρου
Αλλαγή μεγέθους του παραθύρου
Γραμμή τίτλου
Γραμμή Μενού
Γραμμή κατάστασης
Γραμμές κύλισης (οριζόντια και κάθετη)
Παράθυρα Διαλόγου
 04  Μενού Έναρξη
Όλα τα προγράμματα
Σβήσιμο
Πίνακας Ελέγχου
Οθόνη
Φόντο της επιφάνειας εργασίας
Ρυθμίσεις
Θέματα
Εμφάνιση
Προφύλαξη οθόνης
Ποντίκι
Ημερομηνία και ώρα
Γλώσσες
Προσθήκη γλώσσας
Αφαίρεση γλώσσας
Εναλλαγή μεταξύ των υποστηριζόμενων γλωσσών
Αναζήτηση
Βοήθεια και υποστήριξη
Πρόσφατα έγγραφα.
 05  Μέσα αποθήκευσης
Χωρητικότητα
Διαμόρφωση
Γρήγορη διαμόρφωση
Πλήρης διαμόρφωση
Δισκέτα εκκίνησης
 06  Προγράμματα (εφαρμογές)
Πως ξεκινώ μια εφαρμογή;
Πως τερματίζω μια εφαρμογή;
Η εφαρμογή εκτελείται κανονικά
Η εφαρμογή έχει πάψει να ανταποκρίνεται
Εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών
Εγκατάσταση εφαρμογής
Απεγκατάσταση εφαρμογής
Βοηθητικές εφαρμογές των Windows
Ο Υπολογιστής μου
Η Εξερεύνηση των Windows
Αριθμομηχανή
Ζωγραφική
Το Σημειωματάριο
Το WordPad
Windows Media Player
 07  Αρχεία και Φάκελοι
Εφαρμογές που χρησιμοποιούμε για την διαχείριση των αρχείων και των φακέλων
Δημιουργία φακέλου
Δημιουργία υποφακέλου
Μετονομασία φακέλου και αρχείου
Διαγραφή αρχείου ή φακέλου
Προβολές
Ταξινόμηση αρχείων και φακέλων
Στην προβολή λεπτομέρειες
Στην προβολή λίστα
Αποκοπή (Μετακίνηση) αρχείων ή φακέλων
Αντιγραφή αρχείων ή φακέλων
Μεταφορά και Απόθεση (drag 'n drop)
Επιλογή αρχείων ή φακέλων
Συνεχόμενα
Μη συνεχόμενα
Όλα τα αρχεία ή τους φακέλους
Ιδιότητες και πλήθος αρχείων και φακέλων
Δημιουργία Αρχείων κειμένων
Αποθήκευση αρχείων
Αποθήκευση Ως
Αποθήκευση
Ανοιγμα αρχείων
Επεξεργασία κειμένου
Επεκτάσεις ή Τύπος αρχείων
Αρχεία κειμένου
Αρχεία φωτογραφιών
Αρχεία video
Αρχεία του Microsoft Office
Αρχεία ήχου
Αρχεία συμπίεσης
Διάφορα
Αναζήτηση αρχείων
Συγκεκριμένα παραδείγματα αναζητήσεων
Αναζήτηση αρχείου με όνομα ασκηση στον σκληρό δίσκο C:\
Αναζήτηση αρχείου με όνομα ασκηση στον φάκελο Τα έγγραφά μου
Αναζήτηση αρχείου με όνομα ασκηση στον φάκελο Ασκήσεις του Word, ο οποίος βρίσκεται στον σκληρό δίσκο C:\
Αναζήτηση όλων των αρχείων του σκληρού δίσκου C:\ που δημιουργήσαμε με το Σημειωματάριο.
Αναζήτηση όλων των αρχείων του σκληρού δίσκου C:\ που δημιουργήσαμε με την εφαρμογή Microsoft Word.
Αναζήτηση όλων των αρχείων τύπου DOC που υπάρχουν στο CD-ROM.
Αναζήτηση όλων των αρχείων του σκληρού δίσκου C:\ που τροποποιήθηκαν τον τελευταίο μήνα.
Αναζήτηση όλων των αρχείων του σκληρού δίσκου C:\ που τροποποιήθηκαν από 15/7/2006 έως 29/7/2006
Αναζήτηση όλων των αρχείων του σκληρού δίσκου C:\ με μέγεθος τουλάχιστον 50 KB.
Πότε και πως χρησιμοποιούμε τον αστερίσκο.
Ασκήσεις αναζήτησης
Εκτύπωση αρχείων
Δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας
Αντίγραφα ασφαλείας σε δισκέτα
 08  Κάδος Ανακύκλωσης
Εμφάνιση των περιεχομένων του Κάδου Ανακύκλωσης
Από το εικονίδιο της Επιφάνειας Εργασίας
Από την Εξερεύνηση των Windows
Διαγραφή αρχείου / 'Αδειασμα κάδου
Επαναφορά αρχείου ή φακέλου από τον Κάδο Ανακύκλωσης.
 09  Εκτυπωτές
Εγκατάσταση εκτυπωτή
Απεγκατάσταση εκτυπωτή
Προεπιλεγμένος εκτυπωτής
Ουρά εκτύπωσης
 10  Συμπίεση
Συμπίεση
Αποσυμπίεση
 11  Ιοί
 12  Αλλα χαρακτηριστικά
Πληροφορίες του συστήματος
Η λειτουργία Print Screen