01  Τι είναι το Microsoft Word;
 02  Ανοιγμα της εφαρμογής
 03  Η πρώτη οθόνη του προγράμματος.
Γραμμή Τίτλου
Γραμμή Μενού
Ανάλυση της πρώτης οθόνης του προγράμματος.
 04  Γραμμές Εργαλείων
Εμφάνιση γραμμών εργαλείων
Απόκρυψη γραμμών εργαλείων
Μετακίνηση γραμμών εργαλείων
 05  Δημιουργία εγγράφου
Με τη βοήθεια του εικονιδίου
Από το «Μενού Αρχείο /Δημιουργία»
 06  Αποθήκευση εγγράφου
Αποθήκευση ως
Αποθήκευση
Αποθήκευση με διαφορετικό τύπο
Αποθήκευση ως πρότυπο
 07  Ανοιγμα εγγράφου
Μενού Αρχείο /Ανοιγμα
Μενού Αρχείο
Από την εξερεύνηση των Windows
Από τα «Πρόσφατα έγγραφα».
 08  Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εγγράφων
Από το «Μενού Παράθυρο»
Από την γραμμή εργασιών
Με τη βοήθεια των πλήκτρων ALT+TAB
 09  Προβολές εγγράφου
 10  Επιλογή κειμένου
Επιλογή κειμένου με το ποντίκι
Επιλογή κειμένου με τα βελάκια
Επιλογή λέξης
Επιλογή πρότασης
Επιλογή γραμμής
Επιλογή παραγράφου
Επιλογή ολόκληρου του εγγράφου
 11  Αποκοπή, Αντιγραφή, Επικόλληση κειμένου
Αποκοπή - Επικόλληση
Στο ίδιο έγγραφο
Σε άλλο έγγραφο
Σε άλλη εφαρμογή
Αντιγραφή - Επικόλληση
Στο ίδιο έγγραφο
Σε άλλο έγγραφο
Σε άλλη εφαρμογή
Μεταφορά και απόθεση
 12  Μορφοποίηση κειμένου
Τι είναι γραμματοσειρά.
Γιατί μερικές γραμματοσειρές δεν έχουν ελληνικούς χαρακτήρες;
Αναίρεση (undo), ακύρωση της αναίρεσης (redo)
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή μεγέθους κειμένου
Αλλαγή χρώματος κειμένου
Έντονη γραφή (bold)
Πλάγια γραφή (Italic)
Υπογράμμιση κειμένου
Επισήμανση κειμένου
Μετατροπή σε εκθέτη ή δείκτη
Εφαρμογή κίνησης
Αλλαγή της απόστασης μεταξύ των χαρακτήρων
Μετατροπή κεφαλαίων σε πεζά
Μικρά κεφαλαία
Κρυφό κείμενο
Διάφορα εφέ (σκιά, περίγραμμα, ανάγλυφα, χαραγμένα)
Πινέλο Μορφοποίησης
Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες
 13  Μορφοποίηση παραγράφων
Στοίχιση παραγράφων
Αριστερή στοίχιση
Δεξιά στοίχιση
Στοίχιση στο κέντρο
Πλήρη στοίχιση
Εσοχές παραγράφων
Αριστερή εσοχή
Δεξιά εσοχή
Εσοχής πρώτης γραμμής
Προεξοχή πρώτης γραμμής
Διάστιχο παραγράφων
Διάστημα πριν και μετά
Shift+enter
 14  Εισαγωγή συμβόλων
 15  Αναζήτηση κειμένου
 16  Αντικατάσταση κειμένου
 17  Εφαρμογή στυλ
 18  Αυτόματος συλλαβισμός του κειμένου
 19  Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος
 20  Θησαυρός
 21  Περιγράμματα και σκίαση
Προσθήκη περιγράμματος σε λέξη ή παράγραφο
Προσθήκη σκίασης
Προσθήκη περιγράμματος σε ολόκληρη τη σελίδα
 22  Διαμόρφωση σελίδας
Αλλαγή περιθωρίων
Προσανατολισμός εγγράφου
Μεγέθους χαρτιού
 23  Αρίθμηση σελίδων
 24  Κεφαλίδες και υποσέλιδα
Προσθήκη και επεξεργασία κειμένου σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο.
Εισαγωγή πεδίου
Εμφάνιση του ονόματος του αρχείου
Εμφάνιση του αριθμού της τρέχουσας σελίδας
Εμφάνιση του συνολικού αριθμού των σελίδων
Εμφάνιση του ονόματος του χρήστη που δημιούργησε το κείμενο
Εμφάνιση της ημερομηνίας που δημιουργήσατε το κείμενο
Διαγραφή πεδίου
 25  Προεπισκόπηση εκτύπωσης του εγγράφου
 26  Αλλαγές σελίδας
Αυτόματες αλλαγές σελίδας
Μη αυτόματες αλλαγές σελίδας
Διαγραφή της μη αυτόματης αλλαγής σελίδας
 27  Στηλοθέτες
Εισαγωγή στηλοθετών
Από τον χάρακα
Από το μενού Μορφή/Στηλοθέτες
Διαγραφή στηλοθετών
Από τον χάρακα
Από το μενού Μορφή/ Στηλοθέτες
Οδηγοί στηλοθετών
Μετακίνηση στηλοθετών
 28  Κουκίδες και αρίθμηση
Δημιουργία
Αφαίρεση
Προσαρμογή κουκκίδας
Δημιουργία
Αφαίρεση
Προσαρμογή
Αριθμημένη διάρθρωση
 29  Εισαγωγή γραφικών.
Αντικείμενα
Γραμμές ή σχήματα της γραμμής εργαλείων Σχεδίαση
Αυτόματα σχήματα
Βασικά σχήματα.
Αστέρια και λάβαρα.
Επεξηγήσεις
Πλαίσια κειμένου
Clip art
Word art
Διαγραφή αντικειμένου
Μετακίνηση αντικειμένου
Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου
Εικόνες
Εισαγωγή φωτογραφίας
Διαγραφή φωτογραφίας
Μετακίνηση φωτογραφίας
Αλλαγή μεγέθους φωτογραφίας
 30  Πίνακες
Εισαγωγή πίνακα
Εισαγωγή στηλών και γραμμών
Εισαγωγή γραμμών
Εισαγωγή στηλών
Επιλογή γραμμών, στηλών, κελιών
Διαγραφή πίνακα, στηλών και γραμμών
Διαγραφή πίνακα
Διαγραφή στήλης
Διαγραφή γραμμής
Τροποποίηση πλάτους στηλών και ύψους γραμμών
Συγχώνευση και διαίρεση κελιών
Συγχώνευση κελιών
Διαίρεση κελιών
Αλλαγή κατεύθυνσης κειμένου
Περιγράμματα
Γραμμή εργαλείων Πίνακες και περιγράμματα
Εξωτερικό περίγραμμα σε πίνακα
Εσωτερικό περίγραμμα σε πίνακα
Εξωτερικό περίγραμμα σε κελί
Εσωτερικό περίγραμμα σε ομάδα κελιών
Εξωτερικό περίγραμμα σε ομάδα κελιών
Σκίαση
Αυτόματη μορφοποίηση πίνακα
Στοίχιση κειμένου μέσα σε κελί
Ιδιότητες πίνακα
 31  Συγχώνευση αλληλογραφίας
1ο βήμα:
2ο βήμα:
3ο βήμα:
4ο βήμα:
5ο βήμα:
6ο βήμα:
 32  Εκτύπωση
Με τη βοήθεια του εικονιδίου
Από το μενού "Αρχείο/ Εκτύπωση"
Εκτύπωση σε αρχείο
 33  Zoom στο έγγραφο
 34  Ιδιότητες εγγράφου και εφαρμογής
 35  Κλείσιμο εγράφου - εφαρμογής