Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Διπλό κλικ πάνω στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή Αριστερό κλικ πάνω στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή
Κωδικός ερώτησης: 10207 12/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για να εμφανίσουμε το παράθυρο διαχείρισης εκτυπώσεων του προεπιλεγμένου εκτυπωτή τί πρέπει να κάνουμε;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10