Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Right Wrong
Κωδικός ερώτησης: 10265 2/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

The most inexpensive way to access our email messages in case we work outside our office is creating a web-based email account (e.g. Yahoo Mail or Gmail).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012

 

 

 


The most inexpensive way to access our email messages in case we work outside our office is creating a web-based email account (e.g. Yahoo Mail or Gmail).