Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

B A
Κωδικός ερώτησης: 10716 30/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche ist die Spalte für die angehängten Dateien?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012

 

 

 


Welche ist die Spalte für die angehängten Dateien?