Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ένα ακροατήριο εφήβων αντιλαμβάνεται καλύτερα μία χιουμοριστική και ποικιλόχρωμη παρουσίαση Ένα εξειδικευμένο ακροατήριο εκτιμά καλύτερα μία χιουμοριστική και ποικιλόχρωμη παρουσίαση χαμηλού επιπέδου
Ένα ακροατήριο αποτελούμενο από παιδιά αντιδρά καλύτερα σε μία αργή σε εξέλιξη παρουσίαση με αρκετές και λεπτομερείς πληροφορίες Ένα μη εξειδικευμένο ακροατήριο αντιλαμβάνεται καλύτερα μία παρουσίαση με εξειδικευμένο περιεχόμενο
Κωδικός ερώτησης: 10963 16/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε την ορθή πρόταση που σχετίζεται με τα δημογραφικά στοιχεία και τις γνώσεις του ακροατηρίου επί του θέματος που λαμβάνετε υπ' όψιν σας κατά τον σχεδιασμό της παρουσίασης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Επιλέξτε την ορθή πρόταση που σχετίζεται με τα δημογραφικά στοιχεία και τις γνώσεις του ακροατηρίου επί του θέματος που λαμβάνετε υπ' όψιν σας κατά τον σχεδιασμό της παρουσίασης.