Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

χρήση εσοχών αντί κενών χαρακτήρων χρήση στοίχισης
χρήση στηλοθετών αντί κενών χαρακτήρων όλα τα υπόλοιπα
κανένα από τα υπόλοιπα
Κωδικός ερώτησης: 11038 25/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Η συνολική εμφάνιση του κειμένου μας επηρεάζεται από...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google

 

 

 


Η συνολική εμφάνιση του κειμένου μας επηρεάζεται από...