Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Η επιστολή που θα αποσταλεί σε όλους τους πελάτες μιας επιχείρισης Η βιβλιοθήκη ενός υπουργείου
Ο τηλεφωνικός κατάλογος Το πελατολόγιο μιας επιχείρισης
Κωδικός ερώτησης: 11384 19/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί παράδειγμα μιας βάσης δεδομένων;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016