Κωδικός ερώτησης: 1169 11/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Übernehmen Sie im aktiven Arbeitsblatt folgende Ausrichtung:

Zelle A1: zentriert (horizontal und vertikal)

Zelle A2: oben links

Zelle A3: zentriert (vertikal) und links (horizontal)

Zelle A4: zentriert (horizontal) und unten (vertikal)

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016