Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

ένα σύνολο πληροφοριών για ένα θεματικό αντικείμενο το οποίο είναι οργανωμένο σύνολο εγγράφων τα οποία μπορούμε να ενημερώσουμε και να επεξεργαστούμε
απλώς αριθμοί για να κάνουμε υπολογισμούς
Κωδικός ερώτησης: 11772 26/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μια βάση δεδομένων είναι ένα...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Μια βάση δεδομένων είναι ένα...