Κωδικός ερώτησης: 1206 12/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αποθηκεύστε το τρέχον βιβλίο εργασίας σαν πρότυπο με όνομα mytemplate.xlt στον κατάλογο IL-ates\Excel που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Αποθηκεύστε το τρέχον βιβλίο εργασίας σαν πρότυπο με όνομα mytemplate.xlt στον κατάλογο IL-ates\Excel που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.