Κωδικός ερώτησης: 1209 5/12
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie die Einstellung von Zoom im Arbeitsblatt 2 Stunde auf 25% und die Einstellung von Zoom im Arbeitsblatt UMSATZ auf 50%.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Ändern Sie die Einstellung von Zoom im Arbeitsblatt 2 Stunde auf 25% und die Einstellung von Zoom im Arbeitsblatt UMSATZ auf 50%.