Κωδικός ερώτησης: 1214 3/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Με την λογική των κελιών A1:A2 αναπαράγετε τις ημερομηνίες μέχρι την ημερομηνία 1/1/2005.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Με την λογική των κελιών A1:A2 αναπαράγετε τις ημερομηνίες μέχρι την ημερομηνία 1/1/2005.