Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

@ gr
infolearn user
Κωδικός ερώτησης: 12645 17/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which part of the user@infolearn.gr email address signifies the host?

 

 

 


Which part of the user@infolearn.gr email address signifies the host?