Κωδικός ερώτησης: 1269 3/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αντιστοιχίστε την μακροεντολή mymacro στο κουμπί myButton της γραμμής εργαλείων myToolbar. Στη συνέχεια αλλάξτε το όνομα του κουμπιού από myButton σε yourButton