Κωδικός ερώτησης: 1298 15/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσαρμόστε αυτόματα το πλάτος της δεύτερης (Β) στήλης και το ύψος της έβδομης (7) γραμμής στο φύλλο εργασίας της οθόνης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Προσαρμόστε αυτόματα το πλάτος της δεύτερης (Β) στήλης και το ύψος της έβδομης (7) γραμμής στο φύλλο εργασίας της οθόνης.