Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Zeitlimits bei der Computernutzung setzen. Das Spielen am Computer verbieten.
Κωδικός ερώτησης: 13521 20/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche Maßnahmen sollen die Eltern treffen, damit ihre Kinder den Computer und das Internet richtig benutzen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Welche Maßnahmen sollen die Eltern treffen, damit ihre Kinder den Computer und das Internet richtig benutzen?