Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Ένας δικτυακός τόπος στον οποίο πολλοί χρήστες μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις. Μια προσωπική ιστοσελίδα στην οποία κανείς μπορεί να δημοσιεύει τα άρθρα του.
Κωδικός ερώτησης: 13529 30/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το forum είναι...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Το forum είναι...