Κωδικός ερώτησης: 16 1/10
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Από το έγγραφο του Word επιλέξτε και αντιγράψτε τις τελευταίες 4 γραμμές του πίνακα. Μεταβείτε στο βιβλίο εργασίας του Excel και επικολλήστε τα δεδομένα στην περιοχή Ε10:H13 του πρώτου φύλλου εργασίας.

Στη συνέχεια δημιουργήστε με τα δεδομένα της περιοχής Ε10:H13 ένα γράφημα τύπου Στήλης Τμημάτων. Μεταβείτε στο έγγραφο του Word, διαγράψτε το υπάρχον γράφημα και στη θέση του αντιγράψτε το γράφημα που μόλις δημιουργήσατε.

Αποθηκεύστε το έγγραφο του Word με όνομα summary.doc στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας και στείλτε το με μήνυμα ως συνημμένο στην διεύθυνση sales@infolearn.gr με θέμα Γράφημα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Από το έγγραφο του Word επιλέξτε και αντιγράψτε τις τελευταίες 4 γραμμές του πίνακα. Μεταβείτε στο βιβλίο εργασίας του Excel και επικολλήστε τα δεδομένα στην περιοχή Ε10:H13 του πρώτου φύλλου εργασίας.
Στη συνέχεια δημιουργήστε με τα δεδομένα της περιοχής Ε10:H13 ένα γράφημα τύπου Στήλης Τμημάτων. Μεταβείτε στο έγγραφο του Word, διαγράψτε το υπάρχον γράφημα και στη θέση του αντιγράψτε το γράφημα που μόλις δημιουργήσατε.
Αποθηκεύστε το έγγραφο του Word με όνομα summary.doc στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας και στείλτε το με μήνυμα ως συνημμένο στην διεύθυνση sales@infolearn.gr με θέμα Γράφημα