Κωδικός ερώτησης: 1863 8/12
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Apply the appropriate format on the column C to color cells in yellow background if the first letter is greater than the letter m. When the first letter is less than m, respective cells will be colored in blue background color.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016