Κωδικός ερώτησης: 19145 7/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε στον κίτρινο κύκλο μία ακτινική διαστασιολόγηση και στον μπλέ μία διαμετρική διαστασιολόγηση. H διάσταση να τοποθετηθεί σε όποια θέση προτιμάτε. Αποθηκεύστε το σχέδιο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2006Autocad 2011

 

 

 


Δημιουργήστε στον κίτρινο κύκλο μία ακτινική διαστασιολόγηση και στον μπλέ μία διαμετρική διαστασιολόγηση. H διάσταση να τοποθετηθεί σε όποια θέση προτιμάτε. Αποθηκεύστε το σχέδιο.