Κωδικός ερώτησης: 19390 7/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ρυθμίστε την μεταβλητή Thickness σε 50 μονάδες και σχεδιάστε μία γραμμή με σημείο αρχής το (320,260) και μήκος 1200 μονάδες προς τα δεξιά και παράλληλα με τον άξονα Υ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011