Κωδικός ερώτησης: 19391 8/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ρυθμίστε την μεταβλητή Thickness σε 100 μονάδες και σχεδιάστε μία κλειστή Polyline, σχηματίζοντας ένα τετράγωνο 1500x1500 με σημείο αρχής το (300,250) προς όποια κατεύθυνση θέλετε.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011