Κωδικός ερώτησης: 19409 26/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), καθορίστε με την κατάλληλη εντολή, το σημείο που θα αποτελεί την αρχή τον αξόνων του νέου Συστήματος Συντεταγμένων (Origin Point), στη θέση x:150, y:315, z:100.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011