Κωδικός ερώτησης: 2023 1/6
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie die entsprechenden Kriterien in die aktuelle Abfrage ein, so dass nur die Kunden, deren PLZ mit 54 beginnt, angezeigt werden. Speichern und schließen Sie die Abfrage.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016