Κωδικός ερώτησης: 2068 9/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie in der geöffneten Tabelle das Format des Feldes Preis auf Währung. Speichern und schließen Sie die Tabelle.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Ändern Sie in der geöffneten Tabelle das Format des Feldes Preis auf Währung. Speichern und schließen Sie die Tabelle.