Κωδικός ερώτησης: 2146 3/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε το Ερώτημα1 έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο αυτούς τους πελάτες οι οποίοι δεν έχουν καμία παραγγελία και να μην εμφανίζεται το πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας.Αποθηκεύστε τις αλλαγές

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016