Κωδικός ερώτησης: 2790 18/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην έκθεση R_Παραγγελίες4 κάντε τις κατάλληλες αλλαγές ώστε κάθε πελάτης να εμφανίζεται σε διαφορετική σελίδα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Στην έκθεση R_Παραγγελίες4 κάντε τις κατάλληλες αλλαγές ώστε κάθε πελάτης να εμφανίζεται σε διαφορετική σελίδα.